Strandparken. C.F. Møller

Strandparken

Nytt högkvalitativt boende för äldre invid hamnen i centrala Simrishamn, med fokus på hållbarhet och god arkitektur. I markanvisningen ingår seniorbostäder med cirka 80 lägenheter, samt vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter.
 Strandparken. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Sveafastigheter

Adress

Simrishamn, Sverige

Omfattning

10 000 m²

År

2020

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Utifrån en vision om högkvalitativa äldreboenden i attraktiv miljö där trygghet, välbefinnande, service och komfort präglar hela verksamheten, utvecklades ett koncept för morgondagens äldreboende. I förslaget ingår plusenergihus innehållande seniorbostäder och vård- och omsorgsboende i centrala Simrishamn. Med fokus på hållbarhet och god arkitektur samspelar bostäderna med såväl närheten till havet och hamnen som med stadsbilden. För att utveckla centrala Simrishamn och förstärka befintliga kvarter anpassas gestaltningen efter de typiska årsringar som finns i staden. Bostäderna har varierad och anpassad arkitektur där den ena huskroppen har fasader av cederträ för att skapa den ekologiska känslan som området eftersträvar, och den andra är iklädd puts för att knyta an till fastigheter i centrala Simrishamn som är uppförda på 1800-talet. För att förstärka byggnadens gröna avtryck på platsen pryds taket av solpaneler. Bostadsrummen har generösa fönster och ljus från flera väderstreck, och närmast havet ligger seniorbygnaden där samtliga lägenheter har havsutsikt. En omsorgsfullt utformad bostadsgård främjar utevistelse för rörelse, rekreation och gemenskap. I direkt anslutning till de nya husen utvecklas en allmän badplats och grönområden med tennis- och boulebana. Tomtens havsnära karaktär gör att två separata utsiktsplatser skapas för de boende och allmänheten.

Fokus på grannskap

Bostadsbeståndet i Simrishamn kompletteras med livsstilsboenden för äldre med både seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden för att fler ska kunna bo kvar i sitt grannskap, oavsett förändrade behov. Simrishamns stadsutvecklingsmöjligheter tas tillvara samtidigt som efterfrågade boenden för äldre tillskapas i innerstaden. Den nya bebyggelsen skapar nya målpunkter som gynnar hela centrala Simrishamn och harmonierar med stadens struktur. Bostäderna kommer att bli ett välkommet tillskott av boenden för äldre i Simrishamn. Här kan seniorer få en chans att bo på en Sveriges vackraste platser med god tillgång till service och publika kommunikationer.

Läs mera

Fler projekt | Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.