Sjælsø vårdcenter. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Sjælsø vårdcenter

Modernisering och utbyggnad för att skapa livskvalitet och trygghet för invånarna och goda arbetsförhållanden för personalen.
 Sjælsø vårdcenter. C.F. Møller. Photo: Skala architecture
Fakta

Uppdragsgivare

Rudersdal Kommune

Adress

Birkerød, Denmark

Omfattning

11 084 m²

År

2022-2027

Tävling

1:a pris i tävling. 2023

Byggherrerådgivning

GPP Arkitekter A/S

Entreprenör

Adserballe & Knudsen A/S

Ingenjör

ABC Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects & skala architecture

Landskap

C.F. Møller Architects & skala architecture

Pris
Pris
  • 1:a pris i tävling. 2023

Det ursprungliga vårdcentret i Sjælsø byggdes 1974 och kommer att vara föråldrat år 2023. Projektet består av modernisering och delvis rivning av den befintliga byggnaden. Befintliga vårdboenden har tagits bort och den återstående delen av byggnaden har anpassats för att innehålla servicefunktioner som administration, produktionskök, gemensam tvättstuga, terapirum och ett dagcenter – vilket bildar ett slags centrum med nya bostäder utspridda i en cirkel, som tillsammans skapar en upplevelse av en liten stad.

Sammanlagt 140 nya bostäder kommer att byggas i slanka längsgående byggnader, grupperade två och två runt ett gemensamt område. I utrymmet mellan vårdcentret och de nya husen har gator, gränder och torg skapats som är säkra och spännande för de boende att gå igenom, vilket signalerar att det är ett modernt bostadsområde snarare än en institution. Det finns både en- och tvåvåningslägenheter. Husen har egna ingångar.

Ljus, luft och landskap

Den fläktformade layouten skapar luft och utblickar mellan byggnaderna. I norr, där terrängen sluttar ner mot Sjælsø, är byggnaderna i en våning med gaveln mot omgivningen. På så sätt anpassar de sig till landskapet och de befintliga byggnaderna och stärker kopplingen till det vackra landskapet.

De sluttande fasaderna gör att alla bostäder har utsikt och att man aldrig ser rakt in i grannens hus. Bostäderna har privata terrasser och franska balkonger samt gemensamma terrasser i anslutning till de gemensamma vardagsrummen, vilket skapar en bra koppling mellan inne och ute. Projektets grundidé är att bryta med ett ursprungligen centralistiskt tänkande. Alla husen har därför egna ingångar och är grupperade som flera mindre hus i en skala som är anpassad till användarna och landskapet, och som bjuder in lokalsamhället mer.

Läs mera

Fler projekt | Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.