Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore). C.F. Møller

Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore)

Med sin snabbt växande och åldrande befolkning har Singapores nordliga distrikt ett starkt ökande behov av fler och mer effektiva hälsoanläggningar.
 Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore). C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Ministry of Health, Singapore

Adress

Woodlands, Singapore

Omfattning

268 000 m²

År

2014-2015, tävling

Ingenjör

AECOM

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med ONG&ONG

Landskap

C.F. Møller Architects

Det nya Woodlands Integrated Healthcare Campus i Singapore adresserar det här behovet med ett toppmodernt hälsocenter som innehåller ett nytt akutsjukhus, hälsocentrum och vårdhem. Centret ska byggas på ett 7,7 hektar stort område och har planerats med hänsyn till hälsofrämjande principer med en arkitektur som integrerar parker och gröna omgivningar. Det samlade campuset kommer att innehålla 1800 sängar – 1400 till akutvård och rehabilitering och 400 sängar för långvarig vård.

Förslaget utgår från en önskan om att skapa en så läkande och rekreativ hälsovårdsanläggning som möjligt. Sett från ovan har fokus legat på att skapa ett visuellt samspel mellan det gröna området i väster och det karaktäristiska böljande landskap som sträcker sig söderut inåt landet. Utrymmet under det böljande landskapet utvecklas för att skapa parkeringsytor i en konstruktion som avslutas med markfyllnad. Denna markfyllnad utgör avstamp för ett genomgående grönt parkstråk som samtidigt skyddar mot buller från de kringliggande väganläggningarna. Det gröna stråket sträcker sig hela vägen genom sjukhuset och släpper in ljus och grönska i anläggningens centrum. Samtidigt säkerställs en välkomnande miljö där det är enkelt att hitta, och där olika patienter kan komma direkt från mottagningen till de specifika funktionsavdelningarna.

Det samlade sjukhuset definieras genom en tydlig struktur som består av fyra överordnade användargrupper. Varje område har ett gårdsrum som har skräddarsytts efter de olika användarna och atmosfären på varje avdelning – med tonvikt på individualiserad användning och tydligt ägande.

Hållbarhet och energieffektivitet är högt prioriterat, och byggnadskomplexet förväntas uppnå miljöstandarden BCA Green-Mark Platinum.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa/Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.