Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore)

 Woodlands Integrated Healthcare Campus (Singapore). C.F. Møller

Uppdragsgivare

Ministry of Health, Singapore

Adress

Woodlands, Singapore

Omfattning

268000 m²

År

2014-2015, tävling

Med sin snabbt växande och åldrande befolkning har Singapores nordliga distrikt ett starkt ökande behov av fler och mer effektiva hälsoanläggningar.

Det nya Woodlands Integrated Healthcare Campus i Singapore adresserar det här behovet med ett toppmodernt hälsocenter som innehåller ett nytt akutsjukhus, hälsocentrum och vårdhem. Centret ska byggas på ett 7,7 hektar stort område och har planerats med hänsyn till hälsofrämjande principer med en arkitektur som integrerar parker och gröna omgivningar. Det samlade campuset kommer att innehålla 1800 sängar – 1400 till akutvård och rehabilitering och 400 sängar för långvarig vård.

Förslaget utgår från en önskan om att skapa en så läkande och rekreativ hälsovårdsanläggning som möjligt. Sett från ovan har fokus legat på att skapa ett visuellt samspel mellan det gröna området i väster och det karaktäristiska böljande landskap som sträcker sig söderut inåt landet. Utrymmet under det böljande landskapet utvecklas för att skapa parkeringsytor i en konstruktion som avslutas med markfyllnad. Denna markfyllnad utgör avstamp för ett genomgående grönt parkstråk som samtidigt skyddar mot buller från de kringliggande väganläggningarna. Det gröna stråket sträcker sig hela vägen genom sjukhuset och släpper in ljus och grönska i anläggningens centrum. Samtidigt säkerställs en välkomnande miljö där det är enkelt att hitta, och där olika patienter kan komma direkt från mottagningen till de specifika funktionsavdelningarna.

Det samlade sjukhuset definieras genom en tydlig struktur som består av fyra överordnade användargrupper. Varje område har ett gårdsrum som har skräddarsytts efter de olika användarna och atmosfären på varje avdelning – med tonvikt på individualiserad användning och tydligt ägande.

Hållbarhet och energieffektivitet är högt prioriterat, och byggnadskomplexet förväntas uppnå miljöstandarden BCA Green-Mark Platinum.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Ingenjör

AECOM

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med ONG&ONG

Landskap

C.F. Møller Landscape

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.