Brogården

 Brogården. C.F. Møller. Photo: Kirstine Mengel

Uppdragsgivare

Pindstrup Centret

Adress

Middelfart, Denmark

Omfattning

1340 m²

År

2011-2012

Brogaarden är en före detta folkhögskola som idag ägs av Pindstrup Centret - en organisation för familjer med barn med handikapp och särskilda behov. För att kunna använda gården som kursgård har organisationen valt att skapa faciliteter som passar handikappade familjer med barn.

Ambitionen för projektet har varit att upplevelserna för gäster och användare med särskilda behov inte ska påverkas negativt av institutionsaktiga ramar, utan att aktiviteterna ska ske inom tidsenliga, fullt integrerade och autentiska ramar.

Nybyggnationen har plats för 14 familjer i tvårumslägenheter. Till det ena rummet hör ett fullt utrustat handikappanpassat badrum, medan det andra rummet, som är något mindre, endast har en vanlig dusch. För maximal flexibilitet kan rummen delas upp i 28 separata rum.

Alla rum vetter mot det gemensamma rummet, där det finns en stor skorsten med tre öppna eldstäder. Stora glaspartier ger fri utsikt över Lilla Bält och Lilla Bältbron. För att skapa en varm och välkomnande atmosfär har man valt naturliga material, t.ex. naturstensgolv, tak i trälamell, synligt tegel m.m. Hela byggnaden är givetvis 100 procent handikappvänlig.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Byggherrerådgivning

Kim Christiansen

Entreprenör

K.G. Hansen

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Pris

  • Middelfart kommuns arkitekturpris. 2012

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Solceller/solvärme

Ventilation

Vakuumisolering

Passiv solvärme

Jordvärmeanläggning

Högpresterande isolering

Energifönster

LED

Lågenergistandard (2015)

Referenser

  • 2013 aRCHIWORLD 2013, #216, P. 158-167

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.