Resurscenter i Coburg Crescent. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden

Resurscenter i Coburg Crescent

Det nya resurscentret vid Coburg Crescent är en mångsidig byggnad, vars främsta uppgift är att fungera som ett dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter. Förutom detta tillhandahålls även terapeutiska rum och stödboende för både längre och korta vistelser. Centret rymmer även en lokal som kan användas av invånarna i området, inklusive en butik och ett café där resurscentrets brukare kan arbeta och som även aktivt framhäver dagcentrets samarbetskultur.
 Resurscenter i Coburg Crescent. C.F. Møller. Photo: Mark Hadden
Fakta

Uppdragsgivare

London Borough of Lambeth

Adress

London, UK

Omfattning

3 150 m²

År

2015-2019

Byggherrerådgivning

Alex Kim

Entreprenör

Farrans

Ingenjör

Price & Myers (structure and sustainability) DESCO (M&E)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Jamie Buchanan Landscape Architect

Andra samarbetspartners

Quantity Surveyor: Airey Miller Planning consultant: Dominic Lawson Bespoke Planning

Byggnaden har formen av en skyddande innergård med en aktiv gatufront i bostadsområdesskala längs Palace Road Estates. Tomtens lutning på tre meter mildras genom att huvudentrén och det skyddade avlämningsområdet har placerats i den lägre delen av tomten, detta för att göra byggnaden mer lättillgänglig och för att eliminera trappor. En andra huvudentré till de mest publika delarna, inklusive cafét, gemenskapsytorna och butiken, är placerad i markplan och är vänd ut mot gatan.

Enkelheten i designen kännetecknas av ett stort sluttande tak som omfamnar byggnadens alla olika delar och komponenter i en enda volym. Det övre klimatskalet omsluter de översta våningarna och taket genom att använda ett och samma fasadsystem av lertegel. Bottenvåningens sockel lyfts fram med hjälp av kontrasterande mörkare murverk. Det är viktigt att säkerställa att de föreslagna serviceanläggningarna rör sig bort från tidigare institutionsmodeller. Vi förstår att det är viktigt att skapa maximal flexibilitet för det framtida tillhandahållandet av tjänster och integrera brukarna av tjänsterna så mycket som möjligt i samhället i stort.

Läs mera

Fler projekt | Hälsa/Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.