Resurscenter i Coburg Crescent

 Resurscenter i Coburg Crescent. C.F. Møller

Uppdragsgivare

London Borough of Lambeth

Adress

London, UK

Omfattning

3150 m²

År

2015-2019

Det nya resurscentret vid Coburg Crescent är en mångsidig byggnad, vars främsta uppgift är att fungera som ett dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter. Förutom detta tillhandahålls även terapeutiska rum och stödboende för både längre och korta vistelser. Centret rymmer även en lokal som kan användas av invånarna i området, inklusive en butik och ett café där resurscentrets brukare kan arbeta och som även aktivt framhäver dagcentrets samarbetskultur.

Byggnaden har formen av en skyddande innergård med en aktiv gatufront i bostadsområdesskala längs Palace Road Estates. Tomtens lutning på tre meter mildras genom att huvudentrén och det skyddade avlämningsområdet har placerats i den lägre delen av tomten, detta för att göra byggnaden mer lättillgänglig och för att eliminera trappor. En andra huvudentré till de mest publika delarna, inklusive cafét, gemenskapsytorna och butiken, är placerad i markplan och är vänd ut mot gatan.

Enkelheten i designen kännetecknas av ett stort sluttande tak som omfamnar byggnadens alla olika delar och komponenter i en enda volym. Det övre klimatskalet omsluter de översta våningarna och taket genom att använda ett och samma fasadsystem av lertegel. Bottenvåningens sockel lyfts fram med hjälp av kontrasterande mörkare murverk. Det är viktigt att säkerställa att de föreslagna serviceanläggningarna rör sig bort från tidigare institutionsmodeller. Vi förstår att det är viktigt att skapa maximal flexibilitet för det framtida tillhandahållandet av tjänster och integrera brukarna av tjänsterna så mycket som möjligt i samhället i stort.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Byggherrerådgivning

Alex Kim

Entreprenör

Farrans

Ingenjör

Price & Myers (structure and sustainability)
DESCO (M&E)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Jamie Buchanan Landscape Architect

Andra samarbetspartners

Quantity Surveyor: Airey Miller
Planning consultant: Dominic Lawson Bespoke Planning

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Ventilation

Passiv solvärme

Energisnål byggnation

Energifönster

Ackumulerande, fasomvandlande material

Prefabricerade element

Flexibilitet

Sunt inomhusklimat

Bullerreducering

Naturlig ventilation

BREEAM – Very good

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.