Krebsestien - vårdhem

 Krebsestien - vårdhem. C.F. Møller

Uppdragsgivare

Esbjerg Kommun

Adress

Esbjerg, Denmark

Omfattning

11524 m², 100 bostäder

År

2017, Tävling

Vårdhemmet Krebsebo i Gjesing ska inte bara rymma 100 nya vårdbostäder — det ska även vara mittpunkt för en miniby kallad Seniorbyn, som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing och skapar liv kring de äldre.

Projektets stora fokus är att skapa en plats som inte känns som en institution, utan som ett hem. Den hemtrevliga känslan skapas genom att man bevarar delar av den vardag som de boende har haft genom livet. Seniorbyn ger de äldre möjlighet att gå ”ut på stan” när de ska göra sina dagliga rutiner — precis som de har gjort hela livet.

Seniorbyn består av två bostadskluster i form av vårdhemmet och en senioranpassad bostadsbebyggelse. Däremellan skapas ett område där Seniorbyns vardagsliv kan utspela sig.

Vårdhemmet består av fyra hus, där tre av husen innehåller vårdbostäder och umgängesytor. Det fjärde huset, Kulturhuset, innehåller offentliga funktioner med bland annat café och sjukvårdsklinik. I mitten finns det en inre gårdsträdgård, som skapar en både öppen och tydligt avgränsad miljö som är trygg och säker för de demensdrabbade boende.

Genom att samla de offentliga funktionerna i Kulturhuset kan det användas av hela kvarteret, och det får därför karaktären av ett kvartershus. Genom att separera de boende från de praktiska funktionerna säkerställer man samtidigt en hemtrevlig känsla i vårdbostäderna.

Naturens terapeutiska och läkande effekt utnyttjas både i vårdhemmet inre gårdsträdgård, där det finns en prydnadsträdgård, och i det bakomliggande skogsbrynet, som har försetts med naturintegrerade aktiviteter. På så sätt skapas samtidigt en attraktiv destination för både Seniorbyns invånare och för barnen och de vuxna i närområdet.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Byggherrerådgivning

Fuldendt

Ingenjör

Oluf Jørgensen A/S
Rådgivende ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Andra samarbetspartners

Lena Baungaard, lena.baungaard@herning.dk

Henning Lindberg, hl@dengamleby.dk

Energi och miljö

Dagsljus och solinsläpp

Solceller/solvärme

Ventilation

Högpresterande isolering

Energifönster

Gröna tak

Regnvattenanvändning

Prefabricerade element

Flexibilitet

Sunt inomhusklimat

Bullerreducering

Lågenergistandard (2015)

Lågenergistandard (2020)

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.