Krebsestien - vårdhem. C.F. Møller

Krebsestien - vårdhem

Vårdhemmet Krebsebo i Gjesing ska inte bara rymma 100 nya vårdbostäder — det ska även vara mittpunkt för en miniby kallad Seniorbyn, som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing och skapar liv kring de äldre.
 Krebsestien - vårdhem. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Esbjerg Kommun

Adress

Esbjerg, Denmark

Omfattning

11 524 m², 100 bostäder

År

2017, Tävling

Byggherrerådgivning

Fuldendt

Ingenjör

Oluf Jørgensen A/S Rådgivende ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Lena Baungaard, lena.baungaard@herning.dk Henning Lindberg, hl@dengamleby.dk

Projektets stora fokus är att skapa en plats som inte känns som en institution, utan som ett hem. Den hemtrevliga känslan skapas genom att man bevarar delar av den vardag som de boende har haft genom livet. Seniorbyn ger de äldre möjlighet att gå ”ut på stan” när de ska göra sina dagliga rutiner — precis som de har gjort hela livet.

Seniorbyn består av två bostadskluster i form av vårdhemmet och en senioranpassad bostadsbebyggelse. Däremellan skapas ett område där Seniorbyns vardagsliv kan utspela sig.

Vårdhemmet består av fyra hus, där tre av husen innehåller vårdbostäder och umgängesytor. Det fjärde huset, Kulturhuset, innehåller offentliga funktioner med bland annat café och sjukvårdsklinik. I mitten finns det en inre gårdsträdgård, som skapar en både öppen och tydligt avgränsad miljö som är trygg och säker för de demensdrabbade boende.

Genom att samla de offentliga funktionerna i Kulturhuset kan det användas av hela kvarteret, och det får därför karaktären av ett kvartershus. Genom att separera de boende från de praktiska funktionerna säkerställer man samtidigt en hemtrevlig känsla i vårdbostäderna.

Naturens terapeutiska och läkande effekt utnyttjas både i vårdhemmet inre gårdsträdgård, där det finns en prydnadsträdgård, och i det bakomliggande skogsbrynet, som har försetts med naturintegrerade aktiviteter. På så sätt skapas samtidigt en attraktiv destination för både Seniorbyns invånare och för barnen och de vuxna i närområdet.

Läs mera

Fler projekt | Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.