Radarveien. C.F. Møller. Photo: Nils Petter Dale

Radarveien

På Lambertseter i Oslo har C.F. Møller Architects utformat fyra servicebostäder för barn och ungdomar med funktionshinder. Projektet syftar till att skapa god arkitektur och inspirerande bostäder trots en stram budget.
 Radarveien. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Oslo kommune Boligbygg

Adress

Oslo, Norge

Omfattning

789 m²

År

2015

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Haandverkerne, NCC og Moelven

Servicebostäderna innehåller fyra personliga lägenheter, personalrum för bemanning dygnet runt och gemensamma utrymmen.

Värdighet är ett centralt tema i projektet. Arkitekturen är utformad så att de boende kan anpassa lägenheterna och skapa sitt eget hem. Alla lägenheter har goda dagsljusförhållanden och fin utsikt, och alla har en terrass där de boende kan vara sig själva. Bostädernas design och sensoriska kvaliteter är avsedda att motivera och stärka de boendes självkänsla i svåra livssituationer.

Med enkla medel byggs det mest nödvändiga på bästa möjliga sätt. Den arkitektoniska ambitionen är att huset ska ha en tydlig karaktär och goda boendeförhållanden trots en stram budget och standardiserade byggmetoder. Lägenheterna har bästa möjliga utrymmen inom de givna ramarna och består av sovrum, bad, öppen kökslösning och vardagsrum. De fyra lägenheterna är organiserade som innergårdar, som omsluts av övriga utrymmen i byggnaden, som ligger på en kulle mitt emellan träd och stenblock. Lägenheterna är förbundna med ett personalrum för bemanning dygnet runt och gemensamma utrymmen i en byggnadskropp under två sadeltak.

Projektet är byggt med prefabricerade rumsmoduler på 25 m² (netto) och täcks på plats med lodräta royal-impregnerade träpaneler. Fönster och beslag är av aluminium och zink. Både invändiga och utvändiga material har en lång livslängd och är nästan helt underhållsfria. Uppgiften att bygga bra modullägenheter är både den lättaste och mest komplicerade man kan tänka sig inom byggbranschen.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.