Nya Frogner vårdhem

 Nya Frogner vårdhem. C.F. Møller

Uppdragsgivare

Lier kommune, Anlegg og eiendom

Adress

Lier kommune, Norge

Omfattning

10000 m²

År

2013, tävling

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

Demens är en hjärnsjukdom som kännetecknas av minnesförlust. En av symptomen på demens är behovet av att vandra runt – ofta i cirklar. Ett av målen för vårdhemmet i Lier har varit att göra dessa vandringar till en positiv upplevelse.

Vårdhemmet är uppbyggt av fyra sammanhängande byggnader i tre våningar som var och en hanterar demensens fyra faser. Dessutom finns en central entré och en matsal som har förbindelse med alla husen.

I hjärtat av varje byggnad finns ett grönt utomhusatrium som rymmer en trädgård med växter och grönt från den lokala Lierdalen. Tanken med de sammanhängande, cirkulära passagerna i byggnaderna är att invånarna aldrig ska känna sig fångade i gångar som slutar tvärt.

De gröna atrierna säkerställer att invånarna får uppleva ljus, grönska och årstidernas skiftningar. Den centrala entrén och matsalen innehåller den största av de totalt fem trädgårdarna, vilket gör den här delen av vårdhemmet till den naturliga mötesplatsen för alla som använder byggnaderna.

De fem trädgårdarna har genom sin uppbyggnad ett släktskap med de gamla refugierna, där naturen används för att släppa in luft och ge möjlighet till återhämtning i hjärtat av byggnaden.

VISA MER OM PROJEKTET

Team

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Landscape

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.