Storstrøm Fängelse. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Storstrøm Fängelse

Storstrøm Fængsel sätter ramarna för världens mest humana och resocialiserande slutna fängelse med en arkitektur som stöder de intagnas psykiska och fysiska välbefinnande och som samtidigt är en säker och bekväm arbetsplats för de anställda.
 Storstrøm Fängelse. C.F. Møller. Photo: Steen Poulsen Kriminalforsorgen
Fakta

Uppdragsgivare

Direktoratet for Kriminalforsorgen Anlægsenheden

Adress

Gundslev, Denmark

Omfattning

32 000 m²

År

2010-2017

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2010

Byggherrerådgivning

Alex Poulsen Arkitketer, NIRAS

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Marianne Levinsen Landskab

Andra samarbetspartners

CRECEA aggebo&henriksen

Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2010

En av projektets stora arkitektoniska utmaningar är att få högsäkerhetsfängelset, med plats för cirka 250 fångar, att framstå som mindre institutionellt.

Det övergripande arkitektoniska greppet är att skapa byggnader i samma skala och struktur som en liten landsby med gator och torg. Det ger en igenkännbar och varierad rumsupplevelse och minimerar den institutionella upplevelsen av fängelset. Samtidigt påminner bystrukturen om de omgivande landsbyarna och smälter därför in på ett naturligt sätt i landskapet.

För att skapa ytterligare variation har fasaderna och hustaken kanter och skråningar med olika utformning och fasadmaterialen växlar mellan ljust tegel och en kombination av betong och galvaniserat stål – samtliga slitstarka material som patineras vackert och kräver minimalt underhåll.

Cellerna är koncentrerade till bo-enheter som består av fyra till sju celler, samlade runt en social gemenskap. Bo-enheterna har åtkomst till uppehållsrum och ett gemensamt kök, där de intagna kan laga mat åt sig själva. I uppehållsrummen används färger på väggar och golv som bryter med det institutionella uttrycket, och på olika platser i fängelset finns det även byggnadsintegrerad konst och konstverk som skapats speciellt för fängelset.

Dagsljus är viktigt för människors välbefinnande och varje cell här därför naturligt ljus från två fönster, där de intagna har utsikt över det omgivande landskapet och himlen. Fysisk aktivitet är också viktigt för fångarnas psykiska och sociala liv, och därför finns det både inomhus- och utomhusfaciliteter för sport, spel och fysisk träning.

Läs mera

Fler projekt | Särskilt boende

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.