Storstrøm Fängelse

 Storstrøm Fängelse. C.F. Møller. Photo: Torben Eskerod

Uppdragsgivare

Direktoratet for Kriminalforsorgen Anlægsenheden

Adress

Gundslev, Denmark

Omfattning

32000 m²

År

2010-2017

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2010

Storstrøm Fængsel sätter ramarna för världens mest humana och resocialiserande slutna fängelse med en arkitektur som stöder de intagnas psykiska och fysiska välbefinnande och som samtidigt är en säker och bekväm arbetsplats för de anställda.

En av projektets stora arkitektoniska utmaningar är att få högsäkerhetsfängelset, med plats för cirka 250 fångar, att framstå som mindre institutionellt.

Det övergripande arkitektoniska greppet är att skapa byggnader i samma skala och struktur som en liten landsby med gator och torg. Det ger en igenkännbar och varierad rumsupplevelse och minimerar den institutionella upplevelsen av fängelset. Samtidigt påminner bystrukturen om de omgivande landsbyarna och smälter därför in på ett naturligt sätt i landskapet.

För att skapa ytterligare variation har fasaderna och hustaken kanter och skråningar med olika utformning och fasadmaterialen växlar mellan ljust tegel och en kombination av betong och galvaniserat stål – samtliga slitstarka material som patineras vackert och kräver minimalt underhåll.

Cellerna är koncentrerade till bo-enheter som består av fyra till sju celler, samlade runt en social gemenskap. Bo-enheterna har åtkomst till uppehållsrum och ett gemensamt kök, där de intagna kan laga mat åt sig själva. I uppehållsrummen används färger på väggar och golv som bryter med det institutionella uttrycket, och på olika platser i fängelset finns det även byggnadsintegrerad konst och konstverk som skapats speciellt för fängelset.

Dagsljus är viktigt för människors välbefinnande och varje cell här därför naturligt ljus från två fönster, där de intagna har utsikt över det omgivande landskapet och himlen. Fysisk aktivitet är också viktigt för fångarnas psykiska och sociala liv, och därför finns det både inomhus- och utomhusfaciliteter för sport, spel och fysisk träning.

GÅ TILL MEDIA LIBRARY
VISA MER OM PROJEKTET

Team

Byggherrerådgivning

Niras

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Marianne Levinsen Landskab Aps

Andra samarbetspartners

CRECEA
aggebo&henriksen

Pris

 • 1:a pris i arkitekttävling. 2010

Energi och miljö

Minimering av köldbryggor

Dagsljus och solinsläpp

Solceller/solvärme

Ventilation

Energifönster

Hållbar planering

Regnvattenanvändning

Sunt inomhusklimat

Referenser

 • 2019 Topscape Paysage #36, p.122-127
 • 2018 AIT #12, p. 138-143
 • 2017 Bygge & Anlægsavisen, p. 10-11
 • 2017 Byggeri #8, p. 10-15
 • 2017 Monocle #107, p. 122-123
 • 2016 Beton, #1, februar 2016, p. 18-19
 • 2015 Byggeri, #5 2015, p. 2
 • 2015 Politiken - Spis & Bo - artikel skrevet af Lars Hedebo Olsen
 • 2011 Archiworld 2011 # 189, s. 156 - 159
 • 2011 Arhitext # 217 p. 92 - 94
 • 2011 Casa&Mas #142, Mexico p.38-40
 • 2011 MARK, Another Architecture, # 31, april//maj 11 s. 16

Särskilt boende

FREMTIDENS SØLUND

Ett paradexempel på framtidens stadsintegrerade vårdcentrum som samlar flera generationer i ett enda block.

RESURSCENTER I COBURG CRESCENT

Ett nytt resurs- och dagcenter för vuxna med inlärningssvårigheter, beläget i Tulse Hill i södra London.

KREBSESTIEN - VÅRDHEM

Nytt vårdhem i Gjesing med 100 nya vårdbostäder som även utgör mittpunkt i en seniorby som förbinder vårdhemmet med resten av Gjesing.

STORSTRØM FÄNGELSE

Med en arkitektur som stöttar fångarnas mentala och fysiska välbefinnande ska Storstrøm Fængsel sätta ramarna för världens mest humana och resocialiserande fängelse.

ARVESET GÅRD - ÅTERSKAP AV TVÅ NEDRIVNA BYGGNADER

Återskapande av historiske gårdsbyggnader i Oslo – nu som del av ett bostadscentrum för hemlösa.

WOODLANDS INTEGRATED HEALTHCARE CAMPUS (SINGAPORE)

Nytt integrerat hälsovårdscampus i Singapores nordliga distrikt Woodlands med akutsjukhus, hälsocenter och vårdhem.

FUGLSANG SJÖ CENTRET

Nytt senioraktivitetscenter med sammanlagt 112 bostäder som små och intima enheter.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER, UTBYGGNAD

Tävlingsförslag till utbyggnad med stor respekt för och inlevelse i den befintliga arkitekturen.

NYA FROGNER VÅRDHEM

De Fem Haver är ett vårdhem för dementa med fem gröna atrier och organiska, cirkulära gångvägar.

BROGÅRDEN

Gästhus till kurscenter med plats för 14 familjer med handikappade barn.

HOSPICE DJURSLAND

Ett hem som både fysiskt och psykiskt är skapat för människor i slutskedet av livet, deras anhöriga samt personal.

BÅRLISKOGEN SHELTERED HOUSING

Bårliskogen sheltered housing: 16 residences for the physically and psychologically disabled.

HEP-HUSET - ÄLDREHUS I LÅGENERGIKLASS 2015

Äldrehus i lågenergiklass 1.

KONGEBROCENTRET

Äldreboendet rymmer 28 flexibelt utformade bostäder med attraktiva gemensamma utrymmen.

SANDEGRAVEN

Bostadsområde med 183 bostäder vid Vejle Ådal.

ÄLDREBOENDET AALHOLMHJEMMET

32 rymligare bostäder som motsvarar dagens krav. På varje våning finns två gemensamma allrum med kök, där ljuset och inredningen bidrar till en behaglig upplevelse.

MUSVÅGEVEJ, SÄRSKILT BOENDE

Boendet och dagverksamheten på Musvågevej har ett tidlöst arkitektoniskt formspråk som utgår från det omgivande kvarterets arkitektoniska särprägel.

SOFIEGÅRDEN, ÄLDRECENTER

De 50 bostäderna är indelade i fem leva-bo-miljöer, placerade ovanpå den gemensamma avdelningen med aktiviteter, café, träningsutrymmen, dagcenter o.s.v.

FLORENCEHORT, ÄLDREBOENDE

Äldreboende i Güterfelde, Tyskland.