AUH, sundhedsplanlægning. C.F. Møller. Photo: Poul Nyholm

AUH, sundhedsplanlægning

Danmarkshistoriens største hospitalsopgave, ombygningen og udvidelsen af Aarhus Universitetshospital (AUH) samler hospitalet til et stort hospitalskompleks på størrelse med en dansk provinsby. Samtidig bliver det Aarhus’ største arbejdsplads.
Fakta

Bygherre

Region Midtjylland

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

216.000 m² nybyg, 159.000 m² ombyg = 375.000 m², grundareal: ca. 970.000 m². 797 senge, 43 dialysepladser, 80 hotelsenge.

År

2007-2020

Bygherrerådgiver

NIRAS A/S

Ingeniør

Rambøll Danmark A/S, Alectia A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Health

Andre samarbejdspartnere

Lohfert & Lohfert AS

Hospitalet skal både fungere som universitetshospital, landsdelscenter og basishospital for borgerne i regionen.

C.F. Møller er en del af det konsortium, der fungerer som gennemgående rådgiver på projektet og C.F. Møller Healthcare har en central rolle i forhold til funktionsplanlægning, aktivitets- og kapacitetsanalyser.

Hospitalet bliver arbejdsplads for omkring 9.500 ansatte, og siden 2008 har C.F. Møller Healthcare løbende arbejdet med brugerinvolvering med omkring 500 repræsentanter fra de kliniske afdelinger og servicefunktioner. Brugerinvolveringen skal sikre, at alt lige fra den overordnede konceptudvikling, udarbejdelse af hovedfunktionsprogram og delfunktionsprogram til dispositions- og projektforslagsfaserne, kan blive påvirket, inspireret af og forankret i den kliniske hverdag hos de kommende brugere.

Hospitalsprojekter af denne størrelsesorden og karakter giver nogle unikke muligheder for at nytænke de kliniske arbejdsgange og den underliggende forsyningslogistik. Ved at inddrage de kliniske afdelinger og serviceafdelingerne allerede fra den indledende designfase har det arkitektoniske arbejde kunnet afspejle og understøtte de kliniske og driftsmæssige behov og ønsker.

Læs mere

Flere projekter | Bygherrerådgivning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.