Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. C.F. Møller

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen

C.F. Møller Architects er bygherrerådgiver for Frederikshavn Kommune, der ønsker at forny Solnedgangspladsen i Gl. Skagen, så oplevelsen af kvalitet styrkes, samtidig med at stedets historiske karakter bevares.
 Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. C.F. Møller
Fakta

Bygherre

Frederikshavn Kommune

Adresse

Skagen, Danmark

Omfang

3.300 m²

År

2015-2017

Bygherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Kristine Jensens Tegnestue

Andre samarbejdspartnere

Realdania (som led i yderområde-kampagnen "Stedet tæller"), Inge og Asker Larsens Fond, ENV-Fonden

C.F. Møller har varetaget opgaven som bygherrerådgivere på fornyelsen af solnedgangspladsen i Gl. Skagen, for Frederikshavns Kommune i samarbejde med Grundejerforeningen Gammel Skagen. Solnedgangspladsen samler om sommeren hundredvis af lokale borgere og besøgende, der vil opleve det smukke syn, når solen sænker sig i Vesterhavet.

Den oprindelige plads fremstod nedslidt, trist og rodet. Pladsen trængte til en funktionel reorganisering og æstetisk opstramning. C.F. Møller har som bygherrerådgiver bidraget med at skabe overblik over fornyelsen af pladsen, samt sikret realiseringen af bygherrens ambition om at skabe et samlingspunkt for Gl. Skagens borgere og besøgende, der skal højne oplevelsen og kvaliteten af stedet og samtidig værne om stedets værdifulde historiske og kulturelle karakter.

Sikret den gode proces

C.F. Møller har bidraget til udformningen af konkurrenceprogrammet, så det sikrer præcise bud på en konkret realisering af bygherrernes visioner og har efterfølgende fungeret som rådgiver for dommerkomitéen under konkurrencen samt varetaget kontraktforhandlinger med vinderen, Kristine Jensens Tegnestue.

C.F. Møller har som bygherrerådgiver hjulpet med at realisere vinderprojektet, monitoreret økonomi og tid, samt håndteret kontakten til bl.a. Kystdirektoratet, fredningsmyndigheder, naboer, bygherre, bidragsydere samt øvrige samarbejdspartnere og rådgivere, og sikret, at deres interesser blev tilgodeset i det endelige projekt. Et væsentligt fokus har været på sikring af en velfungerende plads i et miljø med hårdt vejrlig med sand, saltvand og blæst, som stiller store krav til holdbarhed og robusthed overfor voldsomme naturpåvirkninger.

Fornyelsen af pladsen er finansieret af Realdania, som en del af deres yderområdekampagne ”Stedet tæller”, som er et projekt for at bevare kvalitet i de danske kystferiebyer samt af Inge og Asker Larsens Fond og ENV-fonden.

Læs mere

Flere projekter | Bygherrerådgivning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.