Generalplan for psykiatrien - Region Syddanmark, sundhedsplanlægning. C.F. Møller

Generalplan for psykiatrien - Region Syddanmark, sundhedsplanlægning

C.F. Møller har i foråret 2009 udviklet generalplanen ”Fremtidens Psykiatri” i samarbejde med brugere og psykiatrisekretariatet i Region Syddanmark.
Fakta

Bygherre

Region Syddanmark

Adresse

Danmark

Omfang

19 mia. DKK

År

2009

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Generalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i den politisk vedtagne psykiatriplan for regionen og fungerer som rammesættende manual og guideline for de lokale psykiatribyggerier i Region Syddanmark, som omfatter om- og nybygninger i Aabenraa, Esbjerg, Vejle, Middelfart og Odense m.fl. med et samlet investeringsvolumen på ca. 1,9 milliarder.

Generalplanen fastlægger og beskriver dimensioneringsgrundlag, kvadratmeter-standarder, principper for god bygningsstandard, principper for indretning inde og ude og giver generel inspiration til byggerierne.

I generalplanen er der arbejdet med analyser af ”det gode fremtidige patientforløb” for henholdsvis børne- og ungdomspsykíatriske patienter og for voksenpsykiatriske patienter, herunder gerontopsykiatri. Ligeledes er der arbejdet med standarder for godt psykiatribyggeri og krav til funktioner og arealbehov i såvel lokalpsykiatrien som i de psykiatriske døgnfunktioner. I den forbindelse har der været ført indgående drøftelser med brugerne (de ansatte i psykiatrien) om krav til indretning af psykiatriske døgnfunktioner, herunder et koncept for hvordan skærmede sektioner af sengeafdelinger kan indrettes med fleksibel størrelse.

Læs mere

Flere projekter | Bygherrerådgivning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.