Førde Centralsygehus, brugerinddragelse. C.F. Møller. Photo: Poul Nyholm

Førde Centralsygehus, brugerinddragelse

En ny arealplan for Førde Centralsygehus og psykiatrisk klinik skal danne et langsigtet grundlag for planlægning af infrastruktur, udnyttelse af arealer og eventuel udbygning af sygehuset og samtidig tage hensyn til kravene om god patientbehandling og forsvarlig investeringsøkonomi.
Fakta

Bygherre

Helse Førde HF

Adresse

Norge

År

2012-2013

Konkurrence

Vundet i tilbudskonkurrence. 2012

Ingeniør

Norcunsult AS

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Præmiering
Præmiering
  • Vundet i tilbudskonkurrence. 2012

Det er af afgørende betydning for kvaliteten i projektet, at brugerrepræsentanter på alle niveauer får mulighed for at bidrage med konkret indsigt, erfaring, ønsker og visioner, og dermed får mulighed for at påvirke udformningen af den endelige arealplan.

Udover dialogen med de brugergrupper, der er sammensat i tæt samarbejde med repræsentanter for sygehuset, er der også iværksat yderligere tiltag for at give så mange som muligt lejlighed til at komme til orde.

Bl.a. har C.F. Møller Healthcares konsulenter været på rundvisninger på samtlige afdelinger med relevans for arealplanen og mødt brugerne her. Sygehusets formaliserede samarbejds- og sikkerhedsorganisationer bruges som fora for løbende information og drøftelse, og der er etableret en såkaldt referencegruppe med en række kliniske nøglepersoner. Endelig er der etableret en styregruppe med sygehusets ledelse, hvor der kan træffes formel beslutning om anbefalinger fra referencegruppen.

Konsulenterne deltager i alle disse fora for at sikre kontinuitet.

Læs mere

Flere projekter | Bygherrerådgivning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.