Springfield University Hospital, sundhedsplanlægning. C.F. Møller

Springfield University Hospital, sundhedsplanlægning

Springfield University Hospital har i dag til huse i victorianske bygninger i det sydlige London.
Fakta

Bygherre

South West London and St. George's Mental Health NHS Trust

Adresse

London, UK

Omfang

200 boenheder

År

2012-2013

Ingeniør

Arup

Andre samarbejdspartnere

Cost management services: Gardiner Theobald

C.F. Møllers redesign af det utidssvarende psykiatriske hospital er baseret på resultaterne af den nyeste forskning i, hvordan man fremmer de faktorer, der øger mulighederne for at blive rask: Recovery.

Projektet udarbejdes i samarbejde med bygherren og med stor fokus på brugerinddragelse i form af såvel kliniske afdelinger og servicefunktioner såvel som patienter og patientforeninger.

Recovery-tilgangen gør op med en række gamle forestillinger og traditioner inden for psykiatrien. For arkitekturen betyder Recovery, at faciliteterne skal fremme den sindslidendes mestringsevne. Det vil blandt andet sige, at beboerne får enkeltværelse med mulighed for privatliv og mulighed for at låse egen dør, at fællesarealerne understøtter socialt samvær, at der er dagslys alle vegne og adgang til frisk luft og gode udendørsarealer.

C.F. Møller Healthcare foretager funktionsplanlægning, kapacitets- og aktivitetsanalyser, udarbejder hovedfunktionsprogram for det samlede sygehus, og gennemfører brugermøder med de kliniske afdelinger for at afdække de kliniske arbejdsgange og rumbehov. Dette fokus på brugerinvolvering i den tidlige planlægningsfase sikrer, at de kliniske forhold og arbejdsgange integreres helt fra start i arkitekternes designarbejde.

Planlægningsarbejdet klarlægger snitfladerne mellem hospitalets stationære aktivitet og den distriktspsykiatriske indsats og tager organiseringen af hospitalets forsyningslogistik op til revision. Samlet set gør disse tiltag os i stand til at rådgive om og designe et fremtidigt hospitalsbyggeri, der matcher bygherrens behov bedst muligt.

Den røde tråd i arbejdet har været at understøtte hospitalets kliniske servicestrategi og Recovery-tankegangen.

Læs mere

Flere projekter | Bygherrerådgivning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.