Nyt OUH - Bygherrerådgivning. C.F. Møller. Photo: Nyt OUH

Nyt OUH - Bygherrerådgivning

C.F. Møller Architects skal som bygherrerådgiver på Nyt Odense Universitetshospital (OUH) sikre, at byggeriet tilbyder de bedst mulige rammer for patientbehandling, uddannelse og forskning gennem et sammenhængende byggeri, der samtidig er fleksibelt, så hospitalet nemt kan udvikle sig i takt med ny teknologi og nye behov.
Fakta

Bygherre

Region Syddanmark

Adresse

Odense, Danmark

Omfang

212.000 m² somatik, 25.000 m² psykiatri og 36.000 m² universitet - 728 senge

År

2009-2018/2022

Bygherrerådgiver

C.F. Møller Architects Niras

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskab

C.F. Møller Architects

Andre samarbejdspartnere

Langebæk, Nosyko

Hospitalet er det eneste i Danmark, der ligger i direkte forbindelse med et universitet, nemlig Syddansk Universitet, hvilket giver et enestående miljø for tværfaglighed, uddannelse og vidensdeling.

Som bygherrerådgiver på Nyt OUH, skaber C.F. Møller Architects overblik og kontinuitet under udførelsen af det omfattende hospitalsprojekt. Projektet omfatter 250.000 m² komplekst hospitalsbyggeri og består af mange forskellige dele og forhold, der alle skal flettes sammen til en samlet helhed; her skal både logistiske, arbejdsmiljømæssige og patientmæssige forhold tænkes sammen i en sammenhængende og helende arkitektur. I denne proces er C.F. Møller Architects som bygherrerådgiver med til at sikre, at Nyt OUH lever op til de forventninger, der er sat til projektet.

C.F. Møller Architects har blandt andet udarbejdet programmer for konceptuelle løsninger og konkurrenceprogram, der både beskriver projektets bløde og hårde retningslinjer – lige fra vision og anvendelse af helende arkitektur til økonomi, tidsplan og sygehusfaglige forhold – alle forhold C.F. Møller Architects hele vejen gennem projektet har rådgivet i med baggrund i erfaringer fra både store og komplekse byggeprojekter. C.F. Møller Architects har også bistået i brugerprocesser, hvor forskellige brugergrupper er involveret i udviklingen af projektet, for på denne måde at indhente vigtig viden fra blandt andet patienter og pårørende.

I 2017 blev projektets udbudsform ændret fra totalrådgivning til totalentreprise. C.F. Møller stadig bygherrerådgiver, efter projektet er blevet ændret til totalentreprise.

Læs mere

Flere projekter | Bygherrerådgivning

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.