Plejecentret Sjælsø. C.F. Møller. Photo: C.F. Møller Architects

Plejecentret Sjælsø

Modernisering og udvidelse, der skaber livskvalitet og tryghed for beboerne og gode arbejdsforhold for medarbejderne.
 Plejecentret Sjælsø. C.F. Møller. Photo: Skala architecture
Fakta

Bygherre

Rudersdal Kommune

Adresse

Birkerød, Danmark

Omfang

11.084 m²

År

2022-2027

Konkurrence

1. præmie i konkurrence. 2023

Bygherrerådgiver

GPP Arkitekter A/S

Entreprenør

Adserballe & Knudsen A/S

Ingeniør

ABC Rådgivende Ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects & skala architecture

Landskab

C.F. Møller Architects & skala architecture

Præmiering
Præmiering
  • 1. præmie i konkurrence. 2023

Det oprindelige Plejecenter Sjælsø er bygget i 1974 og er i 2023 utidssvarende. Projektet består af en modernisering og delvis nedrivning af den nuværende bebyggelse. Eksisterende plejeboliger er fjernet, og den resterende del af bebyggelsen bearbejdet til at indeholde servicefunktioner som administration, produktionskøkken, fælles vaskeri, terapilokaler og et daghjem – og udgør en slags bymidte med nye boliger spredt i et cirkelslag, som samlet skaber oplevelsen af en lille by.

I alt etableres der 140 nye boliger, der samles i slanke længebygninger, grupperet to og to omkring et fællesområde. I mellemrummet mellem plejecentret og de nye huse er der etableret gader, stræder og pladser, der er trygge og oplevelsesrige at færdes i for beboerne og signalerer et moderne boligbyggeri frem for institution. Der er både boenheder i ét og to plan. Husene har private indgange.

Lys, luft og landskab

Den vifteformede disponering skaber luft og kig mellem bygningerne. Mod nord, hvor terrænet skråner ned mod Sjælsø, er bygningerne i én etage placeret og med gavlen ud mod omgivelserne. Dermed tilpasser de sig skalamæssigt landskabet og den eksisterende bebyggelse, og styrker sammenhængen til det smukke landskab.

Skråtstillede facader sikrer udsigt fra alle boliger, og at man fra boligen aldrig ser vinkelret over i genboens bolig. Boligerne har private terrasser og franske altaner samt fælles terrasser i tilknytning til de fælles opholdsarealer, som skaber god forbindelse mellem inde og ude. Grundtanken i projektet er at bryde med en oprindelig centralistiske tankegang. Alle husene har derfor egne indgange og grupperet som flere mindre huse i en skala, der er tilpasset brugerne og landskabet, og som i højere grad inviterer lokalsamfundet indenfor.

Læs mere

Flere projekter | Plejeboliger

Gå til Projekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.