Aarhus Universitetshospital innredning & skilting. C.F. Møller

Aarhus Universitetshospital innredning & skilting

C.F. Møller inngår i konsulentgruppen for danmarkshistoriens største sykehusprosjekt, Aarhus Universitetshospital (AUH), som ble påbegynt i 2007 og vil strekke seg over de neste 12–14 årene.
 Aarhus Universitetshospital innredning & skilting. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Region Midtjylland

Adresse

Aarhus, Danmark

Omfang

216 000 m² nybygg, 159.000 m² ombygg = 375.000 m²

År

2013-2017

Byggherrerådgiver

Rådgivergruppen DNU, NIRAS A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Det nye universitetssykehuset i Aarhus bygges sammen med eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby, til et samlet sykehuskompleks på størrelse med en dansk by. Sykehuset skal fungere som både universitetssykehus, landsdelssenter og basissykehus for innbyggerne i regionen, samtidig som det skal utgjøre en grønn bydel med et hierarki av kvartaler, gater, plasser og torg.

C.F. Møller Architects står for utførelsen av interiørdelen av prosjektet, som skjer parallelt og i tett koordinasjon med byggeprosjektet. Det omfatter blant annet løst og fast spesialinventar, utarbeidelse av interiørhåndbok for komplekset som helhet, samt skilthåndbok og bærekraftige løsninger for gjenbruk og gjenvinning. Faste inventarelementer som skranker, ekspedisjoner, resepsjoner og en rekke møbler er designet for å skape sammenheng og gjenkjennelighet på tvers av avdelinger og faglige fellesskap. For at pasienten skal være på rett sted til rett tid, er skiltingen utformet i henhold til en overordnet strategi som letter orienteringen, blant annet ved hjelp av fargesetting både utvendig og innvendig.

Les mer

Flere prosjekter | Interiør

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.