Nordens Plads medborgerhus - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

Nordens Plads medborgerhus - workplace design

Frederiksberg har en av Danmarks høyeste bygninger, Domus Vista. Det eksisterende biblioteket, som ligger i første etasje, har blitt utvidet til et medborgerhus som er et samlingssted for klubber, foreninger og innbyggere. Som en del av en rekke sosiale initiativer fokuseres det på å styrke innbyggernes eierskap til området, og medborgerhuset bidrar i stor grad til dette ved å være utviklet som en slags stue utenfor hjemmet. Senteret er utformet for å imøtekomme en bred målgruppe av innbyggere i alle aldre, og alle skal kunne finne en favorittstol.
 Nordens Plads medborgerhus - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

Frederiksberg Kommune

Adresse

Frederiksberg, Danmark

Omfang

500 m2

År

2016-2017

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Blokk farger på vegger og overflater fremhever bygningens 1960-tallskarakter, mens møblementet er mer dempet. Biblioteks hyller deler det store rommet inn i ulike områder, og i hjertet av samfunnshuset er et karakterfullt spesialdesignet møbel plassert som et tilfluktssted for bibliotekaren, som har oversikt over hele rommet og samtidig kan skape et rom for seg selv.

Workplace Design

Utarbeidelse av bruksscenarier og forslag til utforming av det nye lokalet for det fremtidige Medborgerhuset Nordens Plads, og tilrettelegging av prosessen for bibliotekenes ledelse og prosjektledere med hensyn til valg av endelig utforming.

Utarbeidelse av inventarbudsjett og forslag til inventar, både gjenbruk og nyanskaffelser, inkludert spesialinventar. Utarbeidelse av farger og overflater, både for møbler og vegger.

Utarbeidelse av inventarlister over eksisterende og nytt inventar, med angivelse av plassering.

Planlegging av leveranser av nye møbler, inkludert dialog med leverandører. Håndtering av kontakt med inventarleverandører i forbindelse med innkjøp og levering av inventar.

Prosessledelse og brukerinvolvering

Utarbeidelse av prosessplan med fokus på brukerinvolvering og beslutningsprosesser. Involvering av bibliotekenes ledelse og prosjektledere i forbindelse med utarbeidelse av visjon og rammeverk, samt identifisering av behov og ønsker.

Tilrettelegging og organisering av interessentmøter.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.