Panum - Dekanat og Fakultetsadministrasjon. C.F. Møller. Photo: Mark Syke

Panum - Dekanat og Fakultetsadministrasjon

Renovering av SUND, Københavns universitet, har forvandlet tidligere lagerrom og mørke kontorganger til et moderne, lyst og inspirerende arbeidsmiljø med plass til nye samarbeidsformer og respekt for Panum-instituttets karakteristiske arkitektur.
 Panum - Dekanat og Fakultetsadministrasjon. C.F. Møller. Photo: Mark Syke
Fakta

Byggherre

BYGST

Adresse

2200 Købbenhavn N., Danmark

Omfang

1 800 m²

År

2012-2015

Entreprenør

ELINDCO Byggefirma og Wicotec Kirkebjerg

Ingeniør

EKJ rådgivende ingeniører

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den opprinnelige takhøyden er gjenskapt, de bærende søylene fremstår fortsatt i sin rå form og det er synlige installasjoner i taket. I tillegg er de opprinnelige Panum-fargene integrert på viktige steder, og de eksisterende lysarmaturene har blitt ombygd med energibesparende LED-lyskilder.

En rekke gode møtefunksjoner, både i form av tradisjonelle møterom, delvis åpne møtebokser og åpne loungeområder, supplerer de åpne felles kontorområdene for dekanat og fakultetsadministrasjonen samt flere arbeidsplasser for driftspersonellet. Det ble gjennomført en målrettet brukerprosess med høy grad av involvering samt et visjonsseminar for hele driftsavdelingen, for at sikre at de nye lokalene skulle leve opp til brukernes ønsker og krav til utforming og design samtidig som de skulle skape en identitet knyttet til brukernes arbeidstype og funksjon.

Ombyggingen ga samtidig muligheten for å arbeide med en totalløsning for renovering av bygningens fasader. Det sikrer gode dagslysforhold til arbeidsplassene i bygningen, samtidig som det skapes en fasade som er tilpasset bygningens arkitektur og opprinnelige fasadeelementer. For fasadene mot øst og sør ble de opprinnelige, lukkede panelfasadene tilpasset, og det har også kommet til gjennomgående vindusbånd med samme geometri og form som resten av Panum. I den massive muren i første etasje ble de karakteristiske, gjennomgående vinduene i muren gjentatt for å få gode lysforhold for kontorplassene, og mellom første og andre etasje ble det laget brytninger med markant overlys for å trekke dagslys ned gjennom bygningen.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.