ARC Amager Ressurssenter - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe

ARC Amager Ressurssenter - workplace design

I et flatt landskap ruver en monumental bygning seg opp og skaper en sterk kontrast til omgivelsene. Denne kontrasten videreføres i ARCs administrasjonsdel. Her møtes en mangfoldig stab av administrativt og operativt personale i et kontormiljø, der den menneskelige skalaen og de varme materialene står i kontrast til den enorme bygningens industrielle karakter.
 ARC Amager Ressurssenter - workplace design. C.F. Møller. Photo: Kontraframe
Fakta

Byggherre

ARC

Adresse

København, Danmark

Omfang

4 000 m²

År

2015-2017

Byggherrerådgiver

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Workplace Design: C.F. Møller Architects

Workplace Design

Designrådgivning for innredning av ARCs administrative områder, inkludert resepsjon, kantine, møtefasiliteter og kontoretasjer.

Utarbeidelse av scenarier for den romlige organiseringen av seksjonen og bestemmelse av plasseringen av lette innervegger rundt møterom og kontorer. I den romlige organiseringen ble det brukt lag for å skape små og mer intime kroker og kroker som et svar på bygningens enorme skala og for å gjøre fasaden og kantinen tilgjengelig hele dagen for å lette presset på åpne arbeidsområder og møterom.

Utvikling av et designkonsept der møbler og overflater skal formidle en fortelling om bærekraft, som er viktig for ARCs identitet, basert på temaene robusthet, gjenbruk og variasjon. Detaljert design av alle områder basert på utvalgte designparametere som setter spesifikke krav til anbudsprosessen. Realisering av påfølgende leverandøranbud og forhandlinger.

Møblene skapte en kobling mellom det industrielle og det naturlige, og med arbeidsstasjoner plassert på bygningens høyeste punkt ble kontormøblene valgt for sitt lette uttrykk. Møterom og støttefasiliteter ble innredet med møbler som var fleksible, holdbare eller lett nedbrytbare og med varme, iøynefallende farger for å bryte opp de industrielle materialene i prosesshallen.

Plante- og folieprosjekt, der planter ble valgt ut spesielt for bygningen, med assosiasjoner til skogsområdene i den danske naturen, og der foliens skylignende uttrykk refererte til den høye skalaen. Plantene ble plassert i poser for å skape et mykt møte med den harde betongen.

Utarbeidelse av plantegninger for plassering av organisasjonens administrative personale.

Prosessledelse og Brukerinvolvering

Utarbeidelse av prosessdesign for prosessen frem til idriftsettelse. Tilrettelegging av styringsgruppemøter og prosjektgruppemøter, samt involvering av ledergruppen via dialogmøter.

Organisering av styringsgruppemøter der betydningen av bærekraft for ARC ble avklart. tilrettelegging av workshops basert på DGNBs tre parametere for å sikre at ønsket om bærekraft ble gjennomført på en meningsfull måte.

Datainnsamling og gjennomføring av behovsanalyse basert på den forutgående involveringsprosessen, samt registrering av eksisterende forhold.

Les mer

Flere prosjekter | Workplace Design

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.