Blackwall Reach. C.F. Møller

Blackwall Reach

C.F. Møller ble invitert til en konkurranse om å designe et nytt boligområde, som arkitektfirmaet vant. Prosjektet er den tredje fasen for regenereringsprosjektet Blackwall Reach i Øst-London.
 Blackwall Reach. C.F. Møller
Fakta

Byggherre

Swan Housing Association

Adresse

Poplar, London, UK

År

2017-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Området har en unik beliggenhet i Blackwall i Øst-London, med Blackwall-tunnelen mot øst, utsikt til Themsen mot sør og i kort avstand fra Canary Wharf, Greenwich Peninsula og Poplar markets. Området het tidligere Robin Hood Gardens, og det stod to arkitektonisk spesielle boligblokker i brutaliststil der. De ble designet sent på 1960-tallet av de nå avdøde britiske arkitektene Alison og Peter Smithson. C.F. Møllers forslag ivaretar områdets arkitektoniske arv og viderefører enkelte aspekter fra de opprinnelige bygningene.

Med et solid lokalsamfunn og mange nye innbyggere har forslaget som mål å skape engasjerende lokalsamfunn og skape en følelse av tilhørighet. Drivkraften bak designprosessen ble å utvikle en robust kombinasjon av boligtopologier. Forslaget tok også høyde for de ulike forholdene i utkantene av området, samtidig som det eksisterende «Millenium Green»-landskapet skulle ivaretas som områdets kjerne. Prosjektet kjennetegnes av to bygninger med åpne hjørner mot en gårdsplass. Tilbakeslag og tårnelementer har som mål å understreke blokkenes rytme og redusere forslagets totale fotavtrykk. C.F. Møller mente at et aktivt og offentlig rom på gateplan var avgjørende for prosjektet, og derfor inkluderte arkitektfirmaet offentlige fasiliteter og næringsbygg, som ikke var en del av det opprinnelige oppdraget.

Les mer

Flere prosjekter | Borettslag

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.