HAB Varbergparken. C.F. Møller. Photo: Anders Sanderbo

HAB Varbergparken

Varbergparken, et allmennyttig boligområde oppført i perioden 1970–1980, omdannes med helhetsplan, bolig- og energirenoveringer, nye utearealer og nye arbeidsplasser. Varbergparken består av 15 boligblokker med i alt 508 leiligheter, 24 rom, kafé, vaskeri, selskapslokaler og administrasjonen for Haderslev Andels Boligforening (HAB).
 HAB Varbergparken. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

HAB (Haderslev Andelsboligforening) (med støtte fra Landsbyggefonden)

Adresse

Haderslev, Danmark

Omfang

47 000 m² bygninger og 135.000 m² grund

År

2006-2020

Konkurranse

Winning bid in tender. 2006

Ingeniør

Hundsbæk og Henriksen A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Winning bid in tender. 2006

Varbergparken ligger vakkert plassert i landskapet i et sterkt kupert terreng med store, grønne plener. Det er utarbeidet en helhetsplan for området med miljøforbedringer av de grønne uterommene og fremtidssikring av alle leiligheter mht. arkitektur og bæredyktighet. Samtidig er det lagt vekt på ikke å erstatte én tids ensartede uttrykk med et nytt, tilsvarende ensartet, men i stedet tilføre variasjon og forskjellighet ved å velge forskjellige strategier i den etappevise omdanningen av de enkelte blokkene.

Den sentrale blokk 15 er omdannet til et energiriktig bygg i lavenergiklasse 1+ med store glasspartier og svalganger. Tre sammenhengende blokker er renovert med nye, hvite fasader og ombygget til demenssenter med 70 boliger og servicesenter i nye pene rekreative hagerom, samt et nytt kommunalt helsesenter. Disse aktivitetene har tilført området 300 arbeidsplasser, som er en vesentlig del av den boligsosiale handlingsplanen for området. Kommende renoveringer omfatter bl.a. omdannelse av en rekke blokker til frittstående punkthus, som orienterer seg i flere retninger og åpner nye passasjer i landskapet.

Som del av en ny trafikklayout, som primært tilgodeser kollektivtrafikk, syklister og gående, er en ny unik kombinert vei- og fotgjengerbro kledt med cortenstål anlagt over en naturlig slukt i terrenget. Sentralt i Varbergparken ligger ”Den aktive park”, som med forskjellige materialer og installasjoner inviterer til fysisk utfoldelse på mange nivåer avhengig av alder og fysisk evne.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.