Teatergården. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Teatergården

Unik kombinasjon av eierleiligheter og offentlige boliger i samme bygning, som både nytolker og integrerer seg med den eksisterende arkitekturen i Aalborg sentrum og underbygger mangfold og byliv.
 Teatergården. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Byggherre

Himmerland Boligforening og Ejendomsmæglernes Fond

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

5 200 m², heraf 750 m² renovering og 750 m² privat

År

2016-2020

Ingeniør

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Premiering
Premiering
  • Aalborg Kommunes Byggpris. 2021

Teatergården er en ny, moderne bygning samt en renovering og modernisering av tilstøtende bebyggelse på et markant hjørne sentralt i Aalborg, like ved Budolfi Plads og i umiddelbar nærhet av Boulevardens røde, homogene karréhus. Bygningen er i tråd med Aalborg kommunes planer om byfortetting og utfylling av karreene i sentrum for å skape et mangfoldig byliv.

Bygningen er tilpasset de arkitektoniske trekkene i området, men den markerer seg likevel som en hjørnebygning med et unikt utseende som gjenspeiler bygningens variasjon av leilighetstyper, der det tidligere var en parkeringsplass, og den inneholder 48 leiligheter og fire penthouseleiligheter i en kombinasjon av offentlige boliger og selveierboliger.

Markant og integrert

Teatergården er oppført som én samlet bebyggelse, men den er visuelt delt opp i byhusfasader og viderefører den strukturen som kjennetegner det varierte gatebildet i området med blant annet trappeoppganger og portåpninger.

Teatergårdens arkitektoniske hovedgrep er en samlende takstruktur som «syr» Teatergården sammen med den omkringliggende bebyggelsen og skaper en bygning som både passer inn i omgivelsene og fremstår som en moderne bygning. Det er blant annet i taklandskapets form. Det er en nytolkning av Boulevardens markante høye mansardtak samt bruken av murstein, som er i tråd med den øvrige bebyggelsen i området. Bygningens hjørne har et unikt utseende i form av et markant utkraget karnapp mot Boulevarden for å gjenspeile de mange karnappene og fremspringene man ser på husene i Boulevarden.

Les mer

Flere prosjekter | Borettslag

Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.