Brabrand Boligforening, Afd. 1 og 2. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Brabrand Boligforening, Afd. 1 og 2

Prosjektet tar utgangspunkt i målet om å skånsomt bevare og øke kvaliteten i Hans Brogesparken og Søvangen, Brabrand Boligforenings to første bebyggelser.
 Brabrand Boligforening, Afd. 1 og 2. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Byggherre

Brabrand Boligforening (med støtte fra Landsbyggefonden)

Adresse

Brabrand, Aarhus, Danmark

Omfang

53 400 m² total

År

2017-2027, Afd. 1 afsluttet i juli 2022

Byggherrerådgiver

BISGAARD | EJSING ApS (Afd 1), D.A.I. A/S (Afd. 2)

Entreprenør

Færch & Co. (Afd. 1), Nordstern (Afd. 2)

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbeide med TRANSFORM

Landskap

C.F. Møller Architects

De to mursteinsbygningene fra 1940- og 1950-tallet representerer en milepæl for boligbygging både i Århus og i Danmark, og de renoveres med høye ambisjoner for både enkeltdeler og helheten, og med fokus på fellesskap, energioptimalisering og solide løsninger for både landskap og bygninger.

Avd. 2, Søvangen, får et nytt, felles samfunnshus som, i tillegg til å bli et naturlig samlingspunkt, inneholder forsamlingssaler, rom for driftspersonell, kreative verksteder for beboere, kjøkken og en skulptur- og steinhuggergård. Samfunnshuset er designet som en moderne tolkning av bebyggelsens klassiske gule mursteinsarkitektur.

Løsningene i renoveringsprosjektet er utarbeidet på bakgrunn av omfattende og systematisk involvering av beboere, med fullt beboerdemokrati og i tett samarbeid med avdelingsstyrene. Under renoveringen blir beboernes behov løst ved blant annet å dele opp prosjektet i etapper, slik at de berørte beboerne kan flyttes til andre avdelinger.

Boligenes fasader skiftes ut med fokus på en moderne tolkning av mursteinsarkitekturen som kjennetegner de to avdelingene. Bygningenes proporsjoner bevares og tilbakeføres til sin opprinnelige eleganse ved hjelp av nye komponenter, tekniske oppgraderinger og fremtidsrettede løsninger.

En del av avdelingene bestod opprinnelig av midlertidige bygninger, som senere har vist seg å ha gode boligkvaliteter. Derfor bevares de og oppgraderes med mer robuste materialer, slik at de blir permanente. Det brukes blant annet gjenbruksstein fra de andre bygningene i avdelingene.

På den måten underbygger prosjektet ambisjonen om en skånsom renovering og styrket kvalitet, som vil vare langt inn i fremtiden.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.