Himmerland Boligforening, afdeling 3. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Himmerland Boligforening, afdeling 3

Afdeling 3, som er en av de eldste avdelingene i Himmerland Boligforening, skal gjennom en gjennomgripende renovering og forbedring av både utearealer mot gaten, gårdsrommene, bygningene og selve leilighetene.
 Himmerland Boligforening, afdeling 3. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Byggherre

Himmerland Boligforening (med støtte fra Landsbyggefonden)

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

13 110 m², 195 boliger

År

2016-2020

Ingeniør

Brix & Kamp A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andre samarbeidspartnere

Landsbyggefonden

Det er opprinnelig 105 toroms- og 105 treromsleiligheter her. Med denne ombygningen oppstår et mer differensiert utvalg hvor det blant de totalt 195 renoverte leilighetene nyinnredes både leiligheter i to etasjer og store fire- og femromsleiligheter.

Avdelingen har ikke problemer med utleien, men det har blitt stadig vanskeligere å beholde nye leietakere over tid. De veldig små baderommene, den dårlige lydisoleringen mellom leilighetene og manges ønske om en leilighet med altan har en stor del av skylden.

70 leiligheter bygges om for å oppfylle dagens krav til tilgjengelighet, med både heis til alle etasjer, nye og romslige baderom og handikappvennlig leilighet- og rominndeling. For å kompensere for arealtapet ved etablering av heiser bygges det en sone med både altaner av ulik størrelse og nye boligkvadratmetere. Disse boligene ligger i de delene av bebyggelsen som deler opp gårdsrommene i mindre og mer oversiktlige enheter.

Ved å bryte gjennom blokkene på tre steder skapes det en ny sammenheng mellom de fine gårdsrommene som på den måten får ytterligere kvaliteter.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.