Siloen, Østre Havn i Aalborg. C.F. Møller. Photo: Jacob Due

Siloen, Østre Havn i Aalborg

DLG-tårnet er det siste store boligprosjektet på Aalborgs sentrale havnefront, Musikhuskvarteret. Den tidligere korn- og fôrsiloen skal inneholde 18 familieboliger, 62 ungdomsboliger og 34 eierleiligheter.
 Siloen, Østre Havn i Aalborg. C.F. Møller. Photo: Dimension Design
Fakta

Byggherre

A. Enggaard

Adresse

Aalborg, Danmark

Omfang

9 300 m²

År

2011-2019

Ingeniør

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Østre Havn i Aalborg omskapes fra en kommersiell havn til en ny attraktiv bydel. Målet med omdannelsen er å skape en urban bydel som oppstår i møtet mellom den industrielle kulturarven, den moderne arkitekturen av høy kvalitet og et aktivt byliv.

Enkelte av havnens markante industribygg, som er med på å tegne Aalborgs skyline, bevares eller gjenoppbygges. Det nye boligbygget blir en gjenoppbygging av den karakteristiske DLG-siloen. Siloens tørketårn, som står i første rekke ut mot havnen, gjenoppbygges i tårnets opprinnelige geometri, men i et mer moderne uttrykk. Siloens bakvedliggende kropp gjenoppbygges i en friere fortolkning, men likevel innenfor de opprinnelige dimensjonene.

Det gjenoppbygde tårnet inneholder selveierleiligheter med store balkonger og en enestående utsikt over havnen og fjorden. Den bakvedliggende kroppen inneholder offentlige leie- og ungdomsboliger. Selveierleilighetene finnes i to utgaver – én type over ett plan og én over to plan. Begge utgavene er inspirert av de opprinnelige industrielle omgivelsene med en «New Yorker loft»-stemning. Alle de tre boligtypene deler fellesarealer, som er plassert i kjeller og førsteetasje, og et stort felles uteområde foran siloen ut mot havnen. I tillegg har alle boligene direkte adgang til balkonger gjennom kjøkken og oppholdsrom.

Sammensetningen av de forskjellige boligtypene og eierformene vil forhåpentlig danne rammen om et sosialt bæredyktig nærmiljø, der beboerne møtes på tvers av generasjoner. Samtidig vil beboernes forskjellige bruk av bygningen til forskjellige tider av døgnet skape et interessant og nært bymiljø.

Les mer
Gå til Prosjekter

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.