A. P. Møller Skolan – indredning och specialinventarier. C.F. Møller. Photo: Poul Ib Henriksen

A. P. Møller Skolan – indredning och specialinventarier

C.F. Møller har ritat A.P. Møller Skolan - en gåve till Dansk Skoleförening i Sydslesvig från A.P. Møller och hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
 A. P. Møller Skolan – indredning och specialinventarier. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

A. P. Møller och Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Adress

Slesvig, Tyskland

Omfattning

15 000 m²

År

2006-2008

Byggherrerådgivning

Mærsk Construction (projekt- og byggeledelse)

Ingenjör

Arkitekt

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects har stått för indredningen av skolan, med plats för 650 elever från klass 7 i högstadiet till klass 3 i gymnasiet. Fokus har varit på att skapa ett helhetsuttryck samt en positiv och motiverend skolmiljö, som integrerar IT i undervisningen och i elevernas sökning efter kunskap. Arbetet har bland annat omfattat en inredningsmanual för möblering av studie- och uppehållsområden, ämnes- och undervisningslokaler samt kök, restaurang och personalfaciliteter. Dessutom är det designat specialinredning till skolans bibliotek och kunskapscentrum, blandannat receptionsdisk, studieplatser samt pausemöbler. C.F. Møller Architects har även utvecklat ett nytt, genomgående loftsystem till hela skolan, vilket samlar ljus, ventilation och andra installationer i ett enkelt loftselement, vilket kompletterar byggets gedigna och självklara uttryck.

Läs mera

Fler projekt | Interiör

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.