Akut- och Infektionsklinik, SUS - inredning och specialinredning. C.F. Møller

Akut- och Infektionsklinik, SUS - inredning och specialinredning

C.F. Møller har ritat den nya Akut- och Infektionskliniken i Malmö, vilken är Sveriges största och modernaste i sitt slag. Den runda formen är vald för att skapa optimal logistik i förhållande till att undvika smittspridning, samtidigt framstår byggnaden som en ny, markant byggnad vid angöringen till Skånes Universitetssjukhus.
 Akut- och Infektionsklinik, SUS - inredning och specialinredning. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Regionservice Södra Skåne

Adress

Malmö, Sverige

År

2006-2011

Entreprenör

PEAB AB

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

FB Flygfältsbyrån AB, Byggteknik i Skåne AB, Incoord AB, FLK Sverige AB, GMKI Elkonsult, Fire Safety Design, Akustikgruppen AB

C.F. Møller Architects har – i dialog med brukarna – arbetat med inredning och design av specialinredning för att skapa ett uttryck som även på detaljnivå avspeglar arkitekturen.

Det syns tex i specialdesignade, cirkelformade receptioner som finns, vilka avspeglar byggnadens geometri. Formen skapar en lätt tillgänglighet för att patienter,

genom ett loftelement, som medverkar till en god akustik. Byggnadens färgval är ett annat exempel på ett genomgående element: Den röda, gula och gröna kulören i fasaden, är avstämd med dom omkringliggande byggnaderna, och även genomförd invändigt, där dom olika kulörerna samtidigt är använda till att markera byggnadens inredning och underlätta orienteringen för brukarna.

För att underlätta det dagliga arbetet i teamet har C.F. Møller Architects utvecklat ett koncept med ett gemensamt, dynamiskt kontorslandskap för bla läkare, sjuksköterskor och sekreterare med ett varierat utbud av arbetsplatser, tex teamplatser för gemensam rapportskrivning. Inredningen bryter de traditionella yrkesgränserna och underlättar samarbete.

Läs mera

Fler projekt | Interiör

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.