Danmarks Radio, Aarhus - inredning. C.F. Møller. Photo: Poul Nyholm

Danmarks Radio, Aarhus - inredning

Danmarks Radio i Aarhus har ritats av C.F. Møller. Byggnationen och framväxten av radio- och TV-byn har skett successivt, under flera perioder från mitten av 70-talet och framåt. Byggnadskomplexet har således kunnat följa med i den massiva tekniska utvecklingen på radio- och tv-produktionsområdet, och C.F. Møller Architects har uppdaterat dess inre, så att besökare och anställda hela tiden kan uppleva DR som en öppen och nyfiken arbetsplats med fackkompetens och trovärdighet.
 Danmarks Radio, Aarhus - inredning. C.F. Møller. Photo: Poul Nyholm
Fakta

Uppdragsgivare

Danmarks Radio

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

28 000 m²

År

2011-2014

Ingenjör

Rambøll

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Den nya inredningen omfattar i första hand möteslokaler, redaktioner och publika utrymmen. Golv och lösa inventarier har bytts ut, och mötes- och vilorummen har öppnats upp med glasväggar som ger ljus och transparens. En halvtransparent fönsterfolie med grafiska piktogram med TV, datorer och smartphones skyddar mot insyn. Mötesrummen har dessutom fått en AV-lösning som gör det möjligt att kombinera TV- och tavelarrangemang på en vägg. Lösningen har utvecklats speciellt för DR.

DR har också fått en ny färgpalett som kan användas till lösa inventarier och väggar som komplement till de äldre, tidstypiska färger som finns på de fasta byggnadselementen i möteslokaler och redaktioner.

DR:s klassiska röda färg används i de publika utrymmena på utvalda väggytor och som klädsel på husets karakteristiska soffor.

Byggnaden användes under hela processen, och arbetet utfördes därför i mycket koncentrerade etapper.

Läs mera

Fler projekt | Interiör

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.