Aarhus Universitetshospital inredning & skyltning. C.F. Møller

Aarhus Universitetshospital inredning & skyltning

C.F. Møller ingår i konsultkonsortiet för Danmarkshistoriens största sjukhusbygge, Aarhus Universitetshospital (AUH). Projektet inleddes 2007 och kommer att pågå under de närmaste 12-14 åren. Det Nye Universitetshospital i Aarhus byggs ihop med det befintliga sjukhuset, Aarhus Universitetshospital, Skejby, och i storlek kommer det nya sjukhuskomplexet att motsvara en dansk stad. Sjukhuset ska fungera som universitetssjukhus, landsdelscenter och bassjukhus för invånarna i regionen. Samtidigt ska det också utgöra en grön del av staden, med en hierarki av kvarter, gator, öppna platser och torg.
 Aarhus Universitetshospital inredning & skyltning. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Region Midtjylland

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

216 000 m² nybyg, 159.000 m² ombyg = 375.000 m²

År

2013-2017

Byggherrerådgivning

Rådgivergruppen DNU, NIRAS A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

C.F. Møller Architects står för utförandet av interiördelen av projektet, vilket sker parallellt och i nära samverkan med byggprojektet. Uppdraget omfattar bl.a. lösa och fasta specialinventarier, framtagning av inredningsmanual för komplexet som helhet, samt skyltmanual och hållbara lösningar för återanvändning och återvinning. Fasta inventarier som diskar, expeditioner, receptioner och en rad möbler har designats för att skapa sammanhang och igenkännbarhet för avdelningar och specialområden som helhet. För att patienten ska kunna hitta till rätt plats i rätt tid är skyltningen utformad enligt en övergripande strategi som underlättar orienteringen, bl.a. med hjälp av färgsättning både utom- och inomhus.

Läs mera

Fler projekt | Interiör

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.