Cafe Hack, Aarhus Teater. C.F. Møller

Cafe Hack, Aarhus Teater

Café Hack, uppkallat efter arkitekten bakom Aarhus Teater, Hack Kampmann, är ett ställe med anor. År 1900 användes lokalerna som restaurang, och under den tid som förflutit sedan dess har de dels använts av Statsradiofonien, dels fungerat som övningslokaler för teatern. Det nya caféet rymmer en mindre scen. Väggarna har ytskikt av röd marmorputs och taket är av sammanhängande glas.
 Cafe Hack, Aarhus Teater. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Aarhus Teater

Adress

Aarhus, Denmark

År

1996-

Ingenjör

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Konstnär

Uffe Christoffersen

I förbindelse med ombyggnationen visade det sig att en av konstnären Karl Hansen Reistrups tigrar i tigerfrisen från år 1900 var nästan intakt. Med den som utgångspunkt ombads Uffe Christoffersen att skapa en tigerfris av idag. De både respektingivande och vackra tigrarna fyller rummet med sin närvaro.

Läs mera

Fler projekt | Interiör

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.