AUH, Vårdplanering. C.F. Møller. Photo: Poul Nyholm

AUH, Vårdplanering

Danmarkshistoriens största sjukhusbyggnation, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, ska byggas samman med det befintliga Aarhus Universitetshospital, Skejby, och det hela ska bli till ett enda sjukhuskomplex. Det Nye Universitetshospital kommer att motsvara ett helt samhälle i storlek, och det blir Aarhus största arbetsplats.
Fakta

Uppdragsgivare

Region Midtjylland

Adress

Aarhus, Denmark

Omfattning

216 000 m² nybyggnation, 159 000 m² ombyggnation = 375 000 m², markyta: ca. 970 000 m². 797 sängar, 43 dialysplatser, 80 hotells

År

2007-2020

Byggherrerådgivning

NIRAS A/S

Ingenjör

Rambøll Danmark A/S, Alectia A/S, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Arkitekt

C.F. Møller Health

Andra samarbetspartners

Lohfert & Lohfert AS

Sjukhuset ska fungera som universitetssjukhus, landsdelscenter och bassjukhus för invånarna i regionen. C.F. Møller är en del av det konsortium som fungerar som rådgivare under hela projektet, och C.F. Møller Healthcare har en central roll i funktionsplaneringen liksom i aktivitets- och kapacitetsanalyser.

Sjukhuset blir arbetsplats för ca 9 500 anställda, och sedan 2008 har C.F. Møller Healthcare löpande arbetat med användarinvolvering av omkring 500 representanter från de kliniska avdelningarna och servicefunktionerna. Användarinvolveringen ska säkerställa att allt, från övergripande konceptutveckling och utarbetande av huvudfunktionsprogram och delfunktionsprogram till dispositions- och projektförslagsfaser, kan påverkas och inspireras av samt förankras i den kliniska vardagen hos de kommande användarna.

Sjukhusprojekt av denna storleksordning och karaktär ger ett antal unika möjligheter till nytänkande när det gäller de kliniska arbetsrutinerna och den underliggande försörjningslogistiken. Genom involvering av de kliniska avdelningarna och serviceavdelningarna redan från den inledande designfasen har det arkitektoniska arbetet kunnat avspegla och understödja de kliniska och driftsmässiga behoven och önskemålen.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.