Nytt OUH - Kundrådgivande. C.F. Møller. Photo: Nyt OUH

Nytt OUH - Kundrådgivande

C.F. Møller Architects ska som rådgivare till nya Odense Universitetshospital (OUH) säkerställa att byggnaden erbjuder bästa möjliga ramverk för patientbehandling, utbildning och forskning genom en sammanhängande konstruktion som dessutom är flexibel så att sjukhuset enkelt kan utvecklas i takt med ny teknik och nya behov.
Fakta

Uppdragsgivare

Region Syddanmark

Adress

Odense, Denmark

Omfattning

212 000 m² somatisk, 25.000 m² psykiatri och 36.000 m² universitet - 728 bäddar

År

2009-2018/2022

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects Niras

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Langebæk, Nosyko

Sjukhuset är det enda i Danmark med direkt koppling till ett universitet, nämligen Syddansk Universitet, vilket skapar en unik miljö för tvärvetenskaplighet, utbildning och kunskapsutbyte.

Som rådgivare till nya OUH skapar C.F. Møller Architects översikt och kontinuitet i genomförandet av det övergripande sjukhusprojektet. Projektet omfattar 250 000 m² komplicerad sjukhusbyggnation, med många olika delar och miljöer som alla måste flätas samman till en enda helhet. Här måste logistik, arbetsmiljö och patientvård kombineras i en sammanhängande och läkande arkitektur. I denna process ska C.F. Møller Architects som rådgivare säkerställa att nya OUH lever upp till de förväntningar som finns på projektet.

C.F. Møller Architects har bland annat utvecklat konceptuella lösningar och tävlingsprogram som integrerar projektets mjuka och hårda målsättningar – från vision och tillämpning av helande arkitektur till ekonomi, tidsplan och medicinska krav – genomgående sådan problemlösning som C.F. Møller Architects genom hela projektet, tack vare en omfattande erfarenhet inom stora och komplexa byggprojekt, kunnat bistå med. C.F. Møller Architects har också bidragit till användarprocesser där olika användargrupper medverkat i projektutvecklingen, så att viktig kunskap från bland annat patienter och anhöriga kunnat införlivas i projektet.

2017 ändrades projektets anbudsform från totalrådgivning till totalentreprenad. C.F. Møller fungerar fortfarande som rådgivare efter att projektet har gått över till totalentreprenad.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.