Springfield University Hospital, Vårdplanering. C.F. Møller

Springfield University Hospital, Vårdplanering

Springfield University Hospital är idag inrymt i viktorianska byggnader i södra London. C.F. Møllers redesign av det otidsenliga psykiatrisjukhuset bygger på resultaten av den senaste forskningen, där man främjar de faktorer som ökar möjligheterna att bli frisk – Recovery.
Fakta

Uppdragsgivare

South West London and St. George's Mental Health NHS Trust

Adress

London, UK

Omfattning

200 boenheter

År

2012

Ingenjör

Arup

Andra samarbetspartners

Cost management services: Gardiner Theobald

Projektet utvecklas i samarbete med byggherren och med stort fokus på användarinvolvering i form av såväl kliniska avdelningar och servicefunktioner som patienter och patientföreningar.

Recovery-konceptet gör upp med en rad gamla föreställningar och traditioner inom psykiatrin. För arkitekturen innebär Recovery att miljön ska främja den psykiskt sjukes bemästringsförmåga. Det betyder bland annat att de boende får enkelrum med möjlighet att kunna ha ett privatliv och att kunna låsa den egna dörren, men också att de gemensamma ytorna ska understödja social samvaro, och att det finns gott om dagsljus och tillgång till frisk luft och bra utomhusmiljö.

C.F. Møller Healthcare genomför funktionsplanering, kapacitets- och aktivitetsanalyser, tar fram huvudfunktionsprogram för sjukhuset som helhet och genomför användarmöten med de kliniska avdelningarna för att klargöra de kliniska arbetsgångarna och utrymmesbehoven.

Detta fokus på användarinvolvering i den tidiga planeringsfasen säkerställer att de kliniska förhållandena och arbetsrutinerna integreras ända från starten i arkitekternas designarbete.

Som ett led i planeringsarbetet klarläggs gränsytorna mellan sjukhusets stationära aktivitet och det distriktspsykiatriska arbetet. Även den framtida organisationen av sjukhusets försörjningslogistik tas upp till revision och diskussion. Totalt sett bidrar dessa åtgärder till att vi kan ge råd och designa ett framtida sjukhus som matchar byggherrens framtida behov på bästa sätt.

Den genomgående ledtråden i detta arbete är att stödja sjukhusets så kallade kliniska servicestrategi (Clinical Service Strategy) och Recovery-konceptet.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.