Övervakande arkitekt för British Museums arkeologiska forskningssamling. C.F. Møller

Övervakande arkitekt för British Museums arkeologiska forskningssamling

C.F. Møller Architects har utsetts till övervakande arkitekt för British Museum i samband med framtagandet av en ny förrådsanläggning, för att säkerställa att projektet utförs enligt museets högt ställda krav.
Fakta

Uppdragsgivare

The British Museum, London

Adress

Shinfield, Reading, UK

Omfattning

15 000 m²

År

2017-2021

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Entreprenör

Graham Construction

Ingenjör

Mott MacDonald - Structural Engineer and MEP Consultant

Arkitekt

John McAslan + Partners Architects

Landskap

John McAslan + Partners Architects

Andra samarbetspartners

Arup SMEP Engineers (Part of CMT team)

British Museum samarbetar med University of Reading för konstruktionen av British Museums arkeologiska forskningssamlingar i Shinfield, en ny förrådsanläggning för delar av dess världsberömda forskningssamlingar. Den nya byggnaden kommer att inrymma gamla skulpturer, mosaiker, arkeologiska samlingar och samlingar av historiska avgjutningar. Många av föremålen kommer att flyttas från museets nuvarande förråd i Blythe-huset i London, som kommer att stängas år 2023.

Byggnaden kommer att uppmuntra innovativ forskning utifrån samlingarna och ge ökad åtkomst för akademiker, studenter och allmänheten.

Den planerade anläggningen kommer att uppföras i två faser, där byggandet av den första fasen inleddes i juli 2019.

Den första fasen, som formgivits av John McAslan + Partners Architects omfattar en yta på 15 500 m² för att ”lagra, studera, dela och bevara”.

C.F. Møller Architects har utsetts till övervakande arkitekt som en del av beställarens övervakningsteam. I teamet ingår även anläggnings- och civilingenjörer, mekanik- och elingenjörer samt kontraktsadministratören.

Säkerhet för kunden

C.F. Møller Architects fungerar som en länk mellan kunden och entreprenörens konstruktionsteam. I nära samarbete med British Museum och projektledaren ska man granska informationen som utfärdas av konstruktionsteamet.

Vi ger kunden ökad säkerhet att projektet kommer att levereras i enlighet med deras höga förväntningar och kommer att motsvara deras ursprungliga, konkreta krav.

Vi tillför ett mervärde i projektet med vår kunskap och vår erfarenhet av kulturbyggnader, lagringsanläggningar för arkiv, IPM-relaterade frågor, anläggningskunskap och samordningskrav för stora, komplexa byggnader.

Projektet utförs som en del av C.F. Møller Architects pågående ramavtal med British Museum.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.