Nobelparken - utbyggnad med kontorsbyggnad. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer

Nobelparken - utbyggnad med kontorsbyggnad

Nytt block i Nobelparken som samlar COWI:s medarbetare i Aarhus och bidrar till samverkan mellan avdelningarna.
 Nobelparken - utbyggnad med kontorsbyggnad. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

FEAS

Adress

Aarhus, Denmark

År

2018-2019

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Entreprenör

NCC

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Konsultföretaget COWI har haft sin Aarhusfilial i Nobelparken sedan komplexet byggdes 1997. COWI hade en önskan om att samla alla medarbetare i Aarhus under ett tak och stanna kvar i Nobelparken.

COWI:s tillbyggnad är byggd som en ny byggnad i Nobelparken, vilket gör att den framstår som en naturlig förlängning av komplexets karakteristiska blockstruktur som skjuter upp med höga byggnader i rött tegel. Därmed utgör COWI:s nybyggnad en del av den befintliga blockstrukturen och är byggd i samma tegel som de ursprungliga delarna.

Huvudentrén ligger på bottenvåningen, där man också hittar receptionen och matsalen. Möteslokaler, kontor och informella samtalsrum ligger längs korridorer med ljusinfall från en glasfasad i västerläge. Korridorerna ser ut att vara svävande plattformar som är sammanbundna med en trappa som går genom alla våningar och skapar samhörighet mellan avdelningar och medarbetare. Därmed uppfylls COWI:s önskan om en planlösning som skapar interaktion mellan avdelningarna.

Trappan slutar vid en takterrass med magnifik utsikt över Djursland i öster och Marselisborgs skogsbälte som följer kusten i söder. Med den nya byggnadens glasvolym och samma arkitektoniska uttryck som den ursprungliga blockstrukturen blir den nya byggnaden ett värdigt avslut av Nobelparken i norr.

C. F. Møller Architects har varit byggherrens rådgivare för projektförslaget och gjort huvudprojektet på nybyggnadens skal och omgivande landskap.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.