Ullevål Universitetssjukhus - Vårdplanering. C.F. Møller. Photo: Wikipedia/Mahlum

Ullevål Universitetssjukhus - Vårdplanering

Ullevål Universitetssjukhus i Oslo är ett specialiserat och högteknologiskt sjukhus med omfattande medicinsk forskning, men det fungerar även som lokalt, regionalt och nationellt sjukhus på en rad olika områden. Det ursprungliga sjukhuset uppfördes 1887, och det har sedan dess byggts ut och moderniserats i flera etapper. I samband med en modernisering av de gastro- och njurmedicinska avdelningarna och uppförandet av en ny kontorsbyggnad 2004 stod C.F. Møller Healthcare för framtagningen av en planlösning som enligt sjukhusets önskemål i huvudsak skulle rymmas inom befintliga byggnadsramar.
Fakta

Uppdragsgivare

Ullevål Universitetssygehus

Adress

Oslo, Norge

År

2004-2008

Arkitekt

C.F. Møller Architects

C.F. Møller har räknat på framtida aktiviteter och på kapaciteten för sängplatser, kontor och kliniksalar, dels med utgångspunkt från analyser av den demografiska utvecklingen för Oslo-området, dels med utgångspunkt från användarnas behov. C.F. Møller har också stått för flera av arkitektarbetena i förbindelse med projektet.

Under 2009 blev Ullevål en del av Oslo Universitetssjukhus, som är en sammanslutning av fyra sjukhus i Oslo – Rigshospitalet, Akers sjukhus, Radiumhospitalet och Ullevål – och därmed Norges största sjukhus med ca. 20 000 anställda.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.