Generalplan för den samlade psykiatrin i Region Syddanmark, Vårdplanering. C.F. Møller

Generalplan för den samlade psykiatrin i Region Syddanmark, Vårdplanering

C.F. Møller utvecklade under våren 2009 generalplanen ”Framtidens Psykiatri” i samarbete med användarna och psykiatrisekretariatet i Region Syddanmark. Generalplanen togs fram med utgångspunkt från den av politikerna antagna psykiatriplanen för regionen och den fungerar nu som en ramsättande manual och guideline för de lokala psykiatribyggnationerna i Region Syddanmark, bland annat om- och nybyggnationer i Aabenraa, Esbjerg, Vejle, Middelfart och Odense, med en samlad investeringsvolym på ca. 1,9 miljarder DKK.
Fakta

Uppdragsgivare

Region Syddanmark

Adress

Denmark

Omfattning

19 mia. DKK

År

2009

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Generalplanen fastställer och beskriver dimensioneringsunderlag, kvadratmeterstandarder, principer för god byggnadsstandard samt principer för inredning inom- och utomhus, och den ger även allmän inspiration åt byggnadsprocesserna.

I generalplanen har man arbetat med analyser av ”det goda framtida patientförloppet” för patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin samt vuxenpsykiatrin, inklusive gerontopsykiatrin. Man har även arbetat med standarder för väl fungerande psykiatribyggnationer och krav vad gäller funktioner och arealbehov inom både lokalpsykiatrin och den psykiatriska slutenvården. I samband med detta har man haft ingående diskussioner med användarna (de anställa inom psykiatrin) om krav på inredning av slutna psykiatrikliniker, häribland ett koncept för hur avskärmade sektioner av patientavdelningar kan utformas i flexibel storlek.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.