Rigshospitalet Nordfløjen Fas 2, byggherrerådgivning. C.F. Møller. Photo: Region Hovedstaden

Rigshospitalet Nordfløjen Fas 2, byggherrerådgivning

Den nya nordflygeln på Rigshospitalet i Köpenhamn kommer att inrymma sängavdelningar, operationssalar, stödfunktioner och administration. Dessutom skapas en tunnelförbindelse och en gångbro till det befintliga sjukhuset.
 Rigshospitalet Nordfløjen Fas 2, byggherrerådgivning. C.F. Møller. Photo: Adam Mørk
Fakta

Uppdragsgivare

Region Hovedstaden

Adress

København Ø, Denmark

Omfattning

8 100 m²

År

2017-2019

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Ingenjör

Oluf Jørgensen - byggherrerådgivare SWECO

Arkitekt

LINK Arkitektur och 3XN i samarbeta med Nickl & Partner

Andra samarbetspartners

Arkitekter - Link & 3XN

C.F. Møller Architects är byggherrens rådgivare vid bygget av Rigshospitalets nya nordflygel, fas 2. Byggnaden har åtta våningar i väster som trappas ned till tre våningar i öster vid Blegdamsvej. Den är uppdelad i sju sektioner som är vinklade mot varandra i ett zick-zackmönster som skapar kortare avstånd mellan de olika funktionerna.

Byggnationen sker i två faser varav fas 1 omfattar 54 700 m² och fas 2 består av 8 100 m². Fas 1 är under uppbyggnad, medan fas 2 har erbjudits i totalentreprenad och inleddes i början av 2018 med C.F. Møller som rådgivare åt byggherren.

Fas 2 ingår som den åttonde längan Nordflygelns zick-zackmönster och uppförs i sju våningar inklusive källare. Byggnaden består huvudsakligen av kontorslokaler för kliniker och forskning, Neurocenterets rörliga funktioner, kliniska försöksenheter och laboratorier.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.