Solnedgångsplatsen i Gamla Skagen. C.F. Møller

Solnedgångsplatsen i Gamla Skagen

C.F. Møller Architects är rådgivare till byggherren som anlitats av Fredrikshamns kommun för att förnya Solnedgångsplatsen i Gamla Skagen, så att upplevelsen av kvalitet stärks samtidigt som man bevarar platsens historiska karaktär.
 Solnedgångsplatsen i Gamla Skagen. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Frederikshavn Kommune

Adress

Skagen, Denmark

Omfattning

3 300 m²

År

2015-2017

Byggherrerådgivning

C.F. Møller Architects

Arkitekt

Kristine Jensens Tegnestue

Andra samarbetspartners

Realdania (som ett led i finansieringskampanjen ”Platsen räknas”), Inge och Asker Larsens Fond, ENV-fonden

C.F. Møller har tilldelats uppgiften som rådgivare åt byggherren vid förnyelsen av Solnedgångsplatsen i Gamla Skagen, på uppdrag av Fredrikshamns kommun i samarbete med fastighetsägarföreningen Gamla Skagen. På Solnedgångsplatsen samlas på sommaren hundratals lokalinvånare och besökare som vill uppleva den vackra synen när solen sänker sig ner i Nordsjön.

Tidigare gav platsen ett slitet, tråkigt och stökigt intryck. Här behövdes en funktionell omorganisering och estetiskt nytänkande. C.F. Møller har som rådgivare till byggmästaren bidragit till att skapa en överblick över omvandlingen av platsen, samt säkerställa att byggherrens ambition om att skapa ett nav för Gamla Skagens invånare och besökare kan förverkligas. Upplevelsen av platsen och dess kvalitet ska förhöjas samtidigt som dess värdefulla historiska och kulturella karaktär ska bevaras.

En garanterat optimal process

C.F. Møller har varit med och utformat upphandlingsprocessen, för att säkerställa anbud som är i linje med byggherrens visioner, och har därefter fungerat som rådgivare till juryn och under upphandlingen skött avtalsförhandlingarna med vinnaren, Kristine Jensens arkitektbyrå.

C.F. Møller har som rådgivare till byggherren hjälpt till att förverkliga det vinnande projektet, övervakat ekonomi och tidsplan samt skött kontakterna med bland annat kustmyndigheten (Kystdirektoratet), kulturmärkningsmyndigheder, grannar, byggherre, bidragsgivare och övriga samarbetspartner och rådgivare, och sett till att hänsyn tagits till deras intressen i det slutliga projektet. Ett stort fokus har legat på att garantera ett väl fungerande utrymme i en miljö med tuff väderlek, med sand, saltvatten och vind, vilket ställer höga krav på hållbarhet och motståndskraft mot våldsam naturpåverkan.

Omvandlingen av platsen finansieras av Realdania, som en del av deras finansieringskampanj ”Platsen räknas” – ett projekt för att bevara kvaliteten hos semesterbyarna längs den danska kusten – samt av Inge och Asker Larsens Fond och ENV-fonden.

Läs mera

Fler projekt | Kundrådgivning

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.