Blackwall Reach. C.F. Møller

Blackwall Reach

C.F. Møller vann en inbjudningstävling om att utforma det nya bostadsområdet som utgör den tredje fasen i det pågående projektet för att renovera Blackwall Reach i östra London.
 Blackwall Reach. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Swan Housing Association

Adress

Poplar, London, UK

År

2017-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Tomten har ett unikt läge i Blackwall och flankeras av infarten till Blackwall-tunneln i öster, med Themsen i söder och närhet till Canary Wharf, Greenwich-halvön och Poplar markets. Platsen, känd som Robin Hood Gardens, hyste tidigare två arkitektoniskt karakteristiska huskroppar i Brutalism-stil, ritade sent 1960-tal av de framlidna brittiska arkitekterna Alison och Peter Smithson. C.F. Møllers förslag tar hänsyn till det arkitektoniska arvet på platsen och ska föra vidare aspekter från avsikterna med de ursprungliga byggnaderna.

Med en stark befintlig community och ett tillflöde av många nya boende i området måste förslaget sträva efter att få samhällena att umgås och skapa en platskänsla och platsidentitet. Drivkraften för designprocessen blev därför utvecklingen av en robust mix av olika hustyper. Förslaget strävar även efter att ta itu med diverse förhållanden i tomtfastighetens utkanter, samtidigt som det befintliga, uppvuxna ”Millennium Green”-landskapet kärnvärden bevaras. Huskropparna definieras av två gårdsbyggnader med öppna hörn längs den östra kanten. Omväxlande indragningar och inslag av tornelement syftar till att interpunktera rytmen hos husblocken och minska den totala ytan som förslaget upptar. C.F. Møller har gjort bedömningen att ett aktivt markplan för allmänheten är avgörande för projektets framgång, liksom integrerade kommunala faciliteter och butiker, i en förlängning.

Läs mera

Fler projekt | Allmännyttiga bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.