Himmerland Boligforening, afdeling 3. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Himmerland Boligforening, afdeling 3

Avdelning 3, som är en av de äldsta avdelningarna i bostadsrättsföreningen Himmerland, ska genomgå en totalrenovering och förbättring av både förarealer ut mot gatan, innergårdarna, byggkropparna och själva lägenheterna.
 Himmerland Boligforening, afdeling 3. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Uppdragsgivare

Himmerland Boligforening (med støtte fra Landsbyggefonden)

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

13 110 m², 195 boliger

År

2016-2020

Ingenjör

Brix & Kamp A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Landsbyggefonden

Ursprungligen bestod byggnaderna av 105 tvåor och 105 treor. Med denna ombyggnad skapas ett mer differentierat utbud, där det bland de totalt 195 renoverade lägenheterna skapas både lägenheter i två våningsplan och stora 4/5-rumslägenheter.

Avdelningen har inga uthyrningsproblem men har haft allt svårare att få nyinflyttade att stanna under en längre tid. De mycket små badrummen, den dåliga ljudisoleringen mellan lägenheterna och mångas önskemål om en lägenhet med altan är en stor anledning till detta.

70 lägenheter byggs om för att kunna tillgodose nutidens krav på tillgänglighet, med både hiss till alla våningsplan, nya rymliga badrum och handikappvänlig lägenhets- och rumsutformning. För att kompensera för arealförlusten som installationen av hissar medför byggs det en zon med både altaner i varierande storlek och nya bostadskvadratmeter. Dessa bostäder ligger i de delar av bebyggelsen som delar in innergårdarna i mindre, lättöverskådliga enheter.

Genom att bryta upp blocken på tre ställen skapas ett nytt sammanhang mellan de fina innergårdarna, som därigenom tillförs ytterligare upplevelsekvaliteter.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.