Siloen, Östra Hamn i Aalborg. C.F. Møller. Photo: Jacob Due

Siloen, Östra Hamn i Aalborg

DLG-tornet är det sista stora bostadsprojektet vid Aalborgs centrala hamnfront, Musikhuskvarteret. Den tidigare korn- och fodersilon ska rymma 18 familjelägenheter, 62 ungdomslägenheter och 34 bostadsrätter.
 Siloen, Östra Hamn i Aalborg. C.F. Møller. Photo: Dimension Design
Fakta

Uppdragsgivare

A. Enggaard

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

9 300 m²

År

2011-2019

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Östra Hamnen i Aalborg förvandlas från kommersiell hamn till ny attraktiv stadsdel. Målet med förvandlingen av Östra Hamnen är att skapa en urban stadsdel med en annorlunda stadsmiljö, som uppstår i mötet mellan det industriella kulturarvet, modern arkitektur av hög kvalitet och ett aktivt stadsliv.

Ett antal av hamnens imponerande industribyggnader, som bidrar till Aalborgs skyline, ska bevaras eller återuppbyggas. Det nya bostadshuset blir en återuppbyggnad av den karakteristiska DLG-silon. Silons torktorn, som står längst ut mot hamnen, återuppbyggs i tornets ursprungliga geometri, men med ett modernare uttryck. Silons bakomliggande huskropp återuppbyggs i en friare tolkning, men med de ursprungliga dimensionerna bevarade.

Det återuppbyggda tornet kommer att rymma ägarlägenheter med stora balkonger och en enastående utsikt över hamnen och fjorden. Den bakomliggande huskroppen rymmer allmänna hyres- och ungdomsbostäder. Ägarlägenheterna finns i två varianter – en enplanstyp och en tvåplanstyp. Båda varianterna har inspirerats av den ursprungliga industrimiljön med en atmosfär av ”New Yorker loftvåning”. Alla tre bostadstyperna samsas om gemenskapsytor som är placerade i källaren och i bottenvåningen, samt ett stort gemensamt uteområde framför silon ut mot hamnen. Utöver detta har alla bostäder direkt åtkomst till balkonger via kök och vardagsrum.

Kombinationen av de olika bostadstyperna och ägarformerna kommer förhoppningsvis att skapa ramen för en socialt hållbar närmiljö där de boende möts över generationsgränserna. Samtidigt kommer de boendes användning av byggnaden vid olika tider på dygnet att skapa en intressant och nära stadsmiljö.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.