The New City, Oostende. C.F. Møller

The New City, Oostende

Revitalisering av ett gammalt kommunalt bostadsområde i Belgien med hjälp av innovativ och hållbar arkitektur.
 The New City, Oostende. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

De Oostendse Haard, De Gelukkige Haard

Adress

Oostende, Belgium

Omfattning

54 000 m², 500 bostäder med ett och två sovrum, gemensamma utrymmen och service, kommersiella utrymmen, 4,8 ha grunn och 3,4 ha park

År

2018-2027

Tävling

1:a pris i arkitekttävling. 2018

Arkitekt

C.F. Møller Architects i samarbete med BRUT

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
  • 1:a pris i arkitekttävling. 2018

Detta stadsutvecklingsprogram revitaliserar ”de Niewve stad” i Oostende med 500 nya bostäder bestående av hus i olika storlekar och en ny rymlig grön park med en återskapad bäck. Detta kommer att förbättra livskvaliteten och skapa nya gemensamma utrymmen för hyresgästerna och de omgivande kvarteren, och ge denna nya "stad i staden" en stark och attraktiv identitet som lockar nya besökare till grannskapet.

Känslan av gemenskap förstärks genom att kompakta hus samlas runt tre avskilda gårdar. Ingångarna till husen är tillsammans med lekplatser och kvartersfunktioner placerade på bottenvåningen tillsammans med ett rejält parkeringssystem. En ny cykel- och fotgängaranslutning till centrum har dragits fram i parken och tillsammans med den återskapade bäcken ger detta nya område hållbara vattenhantering, rekreationsmöjligheter och ett nytt pulserande grannskap med starkare band mellan grannar, omgivande stad och natur.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.