Blackhorse Yard. C.F. Møller

Blackhorse Yard

Renoveringsprojekt för blandverksamhet i Waltham Forest i London, bestående av allmännyttiga bostäder, design av offentliga ytor, detaljhandel, kolonilotter och nya kreativa arbetsytor.
 Blackhorse Yard. C.F. Møller
Fakta

Uppdragsgivare

Catalyst Housing og Swan Housing Association

Adress

London, UK

Omfattning

34 900 m² bostäder/detaljhandel

År

2017-

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Shortlisted for New London Architecture Award, Mixed-Use category. 2019

Bygget, som backas upp av Londons borgmästare, blir det första att leverera borgmästarens initiativ för hundraprocentigt subventionerat boende. Bygget är placerat i en särskilt spännande och mångfasetterad befintlig miljö i Waltham Forest. I kvarteret finns det en mängd butiker, sportanläggningar och industritomter, men det är också hem för ett stort antal kreativa arbetsytor. Den föreslagna utvecklingen syftar främst till att integrera med och bidra till denna blomstrande etablerade community. Förslagen adresserar de olika grannskapen som finns i området. Utöver stegning av bostadshusen för att ta hänsyn till den närliggande viktorianska terrasseringen, skapas butiksytor vid Blackhorse Lane för att aktivera en pulserande urban front och 3 000 m2 kreativa arbetsytor för att sammanlänka det nya bostadsområdet med den bredare skapande communityn.

Förslaget är framtaget som en serie eklektiska, karakteristiska områden, vart och ett med ett unikt arkitektoniskt uttryck. Den publika delen avser att skapa kontinuitet mellan de olika karakteristiska områdena och skapa öppna kanter mot de angränsande gatorna. Medan landskapet fungerar som ett halsband med sammankopplade små parker som på ett vitalt sätt sammanlänkar de boende i området och fotgängarna och cyklisterna mellan Blackhorse Lane och Sutherland Road.

Det arkitektoniska uttrycket och materialvalen för byggnaderna har varierats med vilja. Detta görs delvis för att ge en känsla av en mänsklig skala och för att främja den individuella identiteten hos varje byggnad, men också för att plocka upp element från områdets industriella historia och området som helhet.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.