HAB Varbergparken. C.F. Møller. Photo: Anders Sanderbo

HAB Varbergparken

Varbergparken, ett bostadsområde i allmännyttans regi som byggdes under perioden 1970–1980, görs nu om med en ny helhetsplan, bostads- och energirenoveringar samt nya grönområden och arbetsplatser.
 HAB Varbergparken. C.F. Møller. Photo: Julian Weyer
Fakta

Uppdragsgivare

HAB (Haderslev Andelsboligforening) (med støtte fra Landsbyggefonden)

Adress

Haderslev, Denmark

Omfattning

47 000 m² bygninger og 135.000 m² grund

År

2006-2020

Tävling

Winning bid in tender. 2006

Ingenjör

Hundsbæk og Henriksen A/S

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Winning bid in tender. 2006

Varbergparken består av 15 bostadshöghus med sammanlagt 508 lägenheter, 24 övriga rum, café, tvättstuga, sällskapsutrymmen och administration för HAB (Haderslev Andels Boligforening).

Varbergparken ligger i ett vackert landskap med starkt kuperad terräng och stora gröna ytor. En helhetsplan har utarbetats för området med miljöförbättringar av grönområdena och framtidssäkring av alla lägenheter och utomhusområden avseende arkitektur och hållbarhet. Samtidigt ligger fokus inte på att ersätta det tidstypiska enhetliga utseendet med ett nytt enhetligt utseende. Målet är istället att tillföra variation och olikheter genom att välja olika strategier för etapperna i ombyggnationen av enskilda byggnader.

Det centrala bostadshöghuset 15 har gjorts om till en energivänlig byggnad i lågenergiklass 1+ med stora glaspartier och altangångar. Tre sammanhängande byggnader har renoverats med nya vita fasader och byggts om till ett senildemenscentrum med 70 bostäder och ett servicecentrum i nya, vackra och rekreativa trädgårdsmiljöer. I dessa byggnader finns också ett nytt kommunalt friskvårdscentrum. Aktiviteterna har skapat 300 arbetsplatser i området som del av den lokala bostadssociala handlingsplanen. Kommande renoveringar omfattar bland annat ombyggnad av en rad bostadshöghus till fristående punkthus. Dessa punkthus ska vara orienterade i flera riktningar och öppna nya passager i landskapet.

Som del av den nya trafikutformningen, som främst är inriktad mot kollektivtrafik, cyklister och fotgängare, anläggs en ny och unik kombinerad bil- och gångbro beklädd med cortenstål över en naturlig svacka i marken. Centralt i Varbergparken ligger ”Den aktiva parken”, som med olika material och installationer inbjuder till fysiska utmaningar på många nivåer beroende på ålder och fysisk förmåga.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.