Magisterparken, Himmerland Boligforening. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Magisterparken, Himmerland Boligforening

Renovering och omstrukturering av allmännyttiga bostäder med energirenovering, nya bostadstyper, förbättrad tillgänglighet och gemensamma områden.
 Magisterparken, Himmerland Boligforening. C.F. Møller. Photo: Christian Pihlmark Gadegaard
Fakta

Uppdragsgivare

Himmerland Boligforening

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

18 500 m²

År

2012-2015

Entreprenör

Facader; Fjelsø Entreprise

Ingenjör

Moe & Brødsgaard

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Andra samarbetspartners

Med støtte fra Landsbyggefonden

Pris
Pris
  • The Matilde Baffa Ugo Rivolta European Architecture Award - Mention for the research and technical and constructive innovation. 2017
  • Nominerats till Renover Prisen. 2016
  • Aalborg kommuns arkitekturpris. 2016

Bebyggelsen från 1964 har länge dragits med byggnadstekniska problem, så en omfattande renovering av bostadshöghuset på 13 våningar och de tillhörande nio trevåningshusen var nödvändig. Förutom betongskador, in-trängande fukt, bristfällig isolering och så kallade köldbryggor var bostäderna även omoderna och oattraktiva.

Därför renoveras betongskelettet i bostadshöghuset samtidigt som flera lägenheter slås samman. Därmed minskar antalet bostäder från 169 till 120. Flera lägenheter slås samman vertikalt, vilket skapar annorlunda och mer moderna lägenhetstyper. Samtidigt renoveras fasaderna på både höghuset och de mindre byggnaderna för att ge en mer enhetlig framtoning. Fönstren görs större så att lägenheterna släpper in betydligt mer ljus och får bättre utsikt. Dessutom varieras fasaderna på trevåningsbyggnaderna med burspråk, inramningar och partier i perforerad metall, vilket skapar spännande ljus- och skuggeffekter.

Bostadshöghuset får en mer karaktäristisk profil genom att terrasserna på de två översta våningarna sticker ut över kanten på byggnadens ena sida. Därmed skapas särskilda ”penthouse-bostäder”. Samtidigt görs flera bostäder handikappanpassade. Även utomhusområdena uppgraderas med nya planteringar, aktiviteter och uppehållsområden. Dessutom öppnas byggnadernas gatuplan upp med åtkomst till terrasser och små trädgårdar.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.