OS-byn, Plot N13 London Olympics 2012. C.F. Møller. Photo: Chris Gascoigne

OS-byn, Plot N13 London Olympics 2012

C.F. Møller är en av de 16 internationella arkitektbyråer som har varit med och skapat den nya OS-byn i London, där idrottarna till att börja med ska bo. Så småningom kommer husen att bli bostäder för 10 000 personer och revitalisera ett av stadens mest nedslitna områden.
 OS-byn, Plot N13 London Olympics 2012. C.F. Møller. Photo: Chris Gascoigne
Fakta

Uppdragsgivare

ODA (Olympic Delivery Agency), LendLease

Adress

London, UK

Omfattning

20 000 m², bostäder

År

2008-2012

Tävling

Internationell arkitekttävling. 2008

Byggherrerådgivning

LendLease

Entreprenör

GallifordTry

Ingenjör

WSP (structural), Hoare Lea (MEP)

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

Vogt Landscape Architects (public realm), C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Civic Trust Awards. 2014
  • Internationell arkitekttävling. 2008

OS-byn kommer att tillföra metropolen 2800 nya, miljömässigt hållbara bostäder och affärer, restauranger, torg och parker.

C.F. Møller, ansvarat för en av de elva byggtomterna, fick uppdraget i konkurrens med totalt 434 tävlingsdeltagare.

C.F. Møllers byggnation, som omfattar totalt 185 bostäder, har en markant placering vid infarten till det nya området från stadsdelen Leyton i London. Allt som allt handlar det om fyra sammanhängande byggnader som, bland annat tack vare växlande höjder på 9-14 våningar, har varsin identitet. Lösningen säkerställer att alla bostäder får sol under dagen.

Bostäderna får den engelska Code for Sustainable Homes Level 4 tack vare en allmänt låg energiförbrukning samt ytterligare energibesparande åtgärder som exempelvis värmeåtervinning. Till hållbarheten bidrar också att bostäderna är byggda i slitstarka material som patinerar vackert och kräver ett minimum av underhåll, t.ex. fasader i ljust Petersen-tegel.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.