Henius House. C.F. Møller. Photo: Jørgen True

Henius House

Eternitten (eller Eternitgrunden) är en stadsdel som ligger två kilometer söder om Aalborgs centrum, och som tidigare var plats för Dansk Eternits fabrik i Aalborg. Platsen är nu under omvandling från cementindustri till ny urban stadsdel.
 Henius House. C.F. Møller. Photo: Jørgen True
Fakta

Uppdragsgivare

Himmerland Boligforening

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

16 000 m² (12000 m²/240 ungdomsbostäder + 4000 m²/45 familjebostäder)

År

2011-2013

Byggherrerådgivning

Kuben Management A/S

Entreprenör

A. Enggaard A/S

Ingenjör

Niras

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Betonelement-Prisen. 2015
  • Ugo Rivolta European Architecture Award, nominerad. 2015
  • Utzon-Statuetten. 2015
  • Aalborg kommuns arkitekturpris. 2014

De 240 nya ungdomsbostäderna ligger i en byggnad som heter Henius House. Byggnaden är uppkallad efter Isidor Henius, som 1896 ägde området Eterniten. Henius House är en modern byggnad med ungdomslägenheter inriktad på social samvaro.

Genom att optimera byggnadernas uppfartsvägar och bruttoarealer har det varit möjligt att frigöra medel för att uppgradera de gemensamma faciliteterna och utrymmena: Byggnaderna innehåller gemensamma kök och uppehållsrum på varje våning, gemensamma träningslokaler, Internetcafé och verkstäder. Dessutom omges de av grönområden som inbjuder till sport, motion, friskvård och samvaro. Taken används till bollplaner, fredagsbar och takterrasser, och de gemensamma faciliteterna synliggörs med färger, grafik och scenografisk ljussättning för att understryka deras betydelse i byggnaden.

De sammanlagt sex byggnaderna med fyra till fem våningar vardera har placerats för att säkerställa att de får bästa möjliga ljusinfall och utsikt. Området ligger på en höjdsträckning som ger utblick över staden, Østerådalen och Limfjorden. Byggnaden uppfyller kraven för Lågenergiklass 2015.

Ungdomsbostäderna har en flexibel konstruktion som skapar optimala möjligheter för framtida ändringar av lägenheternas upplägg, till exempel att slå samman två ungdomsbostäder till en familjebostad eller bilda en bostadsrättsförening.

Läs mera
Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.