Teatergården. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert

Teatergården

En unik blandning av ägarboende och sociala bostäder i en och samma byggnad som både tolkar om och integrerar med den befintliga arkitekturen i Aalborgs centrum och stöder mångfald och stadsliv.
 Teatergården. C.F. Møller. Photo: Martin Schubert
Fakta

Uppdragsgivare

Himmerland Boligforening og Ejendomsmæglernes Fond

Adress

Aalborg, Denmark

Omfattning

5 200 m², heraf 750 m² renovering og 750 m² privat

År

2016-2020

Ingenjör

COWI

Arkitekt

C.F. Møller Architects

Landskap

C.F. Møller Architects

Pris
Pris
  • Aalborgs kommuns Byggnadspris. 2021

Teatergården är en ny byggnad, liksom en renovering och modernisering av en intilliggande byggnad som ligger på ett framträdande hörn i centrala Ålborg, precis vid Budolfi Plads och i närheten av Boulevardens röda homogena torghus. Byggnaden stöder Aalborgs kommuns planer för stadsförnyelse och utfyllnad i centrum för att skapa ett varierat stadsliv.

Byggnaden är anpassad till områdets arkitektoniska särdrag, men sticker ändå ut som en hörnbyggnad med ett distinkt utseende, som återspeglar byggnadens olika lägenhetstyper, där det tidigare fanns en parkeringsplats, och innehåller 48 lägenheter och fyra takvåningar i en blandning av kollektiva bostäder och ägarbostäder.

Särskilt och integrerat

Teatergården är alltså konstruerad som en enda byggnad, men den är visuellt uppdelad i radhusfasader, som fortsätter den struktur som kännetecknar den varierade gatubilden i området, inklusive trapphus och dörröppningar.

Teatergårdens viktigaste arkitektoniska inslag är en enhetlig takstruktur som "syr ihop" Teatergården med de omgivande byggnaderna och skapar en byggnad som både passar in i sin omgivning och framstår som en samtida och modern byggnad. Detta kan ses i taklandskapets form, som är en omtolkning av Boulevardens karakteristiska höga mansardtak, och i användningen av tegel för att matcha områdets övre byggnader. Byggnadens hörn har ett slående utseende genom en distinkt utskjutande bukt som vetter mot Boulevarden och bildar en familjeenhet med de många fönsterbukter och byggnadsutsprång som syns på Boulevardens hus.

Läs mera

Fler projekt | Allmännyttiga bostäder

Gå till Projekt

Contact

Feel free to contact us for more information or business inquiries.